Единство миров: физического и тонкого.

Get Adobe Flash player

Кудайдын жанына көтөрүлгөн, Укугу чектелбеген кожоюн Эль Мория

Космикалык жандуу нерсе Эль Мория, азыркы учурда Кудайдын эркин чагылдырган Биринчи Нурдун Чоханы болот. Эль Мория менен архангел Михаил, жуманын ар бир шейшембисинде ушул сакайтуучу касиети бар Нурду жерге жана кишилерге багыттап турушат. Бул Нур болсо, асманда көрүнгөн радугадагы Жети Нурдун бирөөсү болот. Түсү көк (көгүлтүр асмандай). Ушул Кудайдын кудреттүү энергиясын «Тамак чакрасы» деген кишидеги жети чакранын9 бири тосуп алат.

Кудайдын жанына көтөрүлгөн, Укугу чектелбеген кожоюн Эль Мория 1997-1998-жылдары Орусияда жашаган элге жиберген катында төмөнкүлөрдү айткан:

* Космосту көздөп кишиден бир эле жарык шоола кетет. Космостон Жерди көздөп жыргалга батырчу бир эле жарык шоола кайрылып келет.

Ачууланган жаман сезимдер менен жүргөн кишиден караңгы шоола чыгат. Караңгы шоола асманга көтөрүлө албайт, ошондуктан жердин түбүнө кетет. Караңгы шоола жер астындагы кендерден чагылышып, жердин үстүнө атырылып чыккан вулкан, жер титирөө, согуш ... болуп кайрылып келет.

Чагылышып кайрылып келген кара шооланын жеткен жогорку чеги болуп, анын нурларынын таасири менен кишиде ачууланган жаман сезимдердин күчөшү саналат.

* Бул дүйнөдөгү баалуулукту карап чык, эгерде сен кишини биринчи кылбай, материалдык кызыкчылыкты биринчи кылсаң, анда сен утуласың. Эстеп жүр, сенде болгон байлыктын 10 %, сага окшоп байлык топтоого (табууга) мүмкүнчүлүгү жок, бирок ага муктаж болгон кишилерге бергин.

* «Киши өз тагдырын өзү жаратат». Ар бир киши Кудайга кызмат кылуунун жолун өзү тандап алат: бири билимди таратат, башкасы - кара жумуш аткарат, үчүнчүсү – кишилердин жандары менен денелерин сакайтууга жардам бериш үчүн, өзүндө оң энергетикалык мүмкүнчүлүктөрдүн жыйындысы бар экенин сезет жана өзүндөгү андай мүмкүнчүлүктүн жетиштүүлүгүн билет.

Бирок, бир нерсени кайталап айтууну туура көрөм: материалдык байлыкты топтосо болот, бирок, ал байлыкты силер жалгыз пайдаланбашыңар керек, анткени башка кишилерге тийгизген селердеги бардык жөндөмдөр менен ыкмалар – бул Кудайдан болорун силер эстей жүрүшүңөр керек, Кудай болсо ар бир кишиде бар, демек жердеги жашоонун жыргалчылыгына муктаж болгон башка кишилер менен силер өзүңөрдөгүнү бөлүшүүңөр керек. Силер дагы бир нерсени эсепке алышыңар керек: силерге жардам сурап кайрылган киши, эгерде ал киши өз оокатынын акыркысын көтөрүп келсе, анда албашыңар керек, эгерде силерге келген кишиде кыйналбай төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар болсо – анда ала бергиле. 

* Эгерде силерде жашоонун «ак бөлүгү» өтүп жаткан болсо – бул жакшы, демек силердин ички жашооңор Кудайдын осуятына ылайык өтүп жатат, демек силер тоскоолдуктарды аз жоготуу менен өтүп, тиричиликтин бардык маселелерин акылмандуулук менен чечип жатасыңар. Бирок, бул силерде өнүгүп-өсүү (эволюция) бар дегендикке жатпайт.

* Силер (табыптар), өзүңөр жетишкен ийгиликтер менен эле магдырап калбастан, силер өзүңөрдүн рухтуулук жагыңардын өсүшү зарылдыгын сезип, дайыма рухтук жактан өзүңөр өсүп турушуңар керек. Токтоп калуу деген болбош керек, анткени өнүгүү чексиз болот. Эгерде силер рухтук жагынан өзүңөр өспөсөңөр, анда азыркы көрүнүш сакталып калат: силер сакайтуу процессин (сеансты) жүргүзүп жатканыңарда, өзүңөрдөгү көйгөйлөрдүн бир бөлүгүн өзүңөрдүн энергияңар менен кошо оорулуу кишиге өткөрүп коёсуңар. Мындай кылуу табыптарга мүмкүн эмес. Эгерде өзүңөрдүн денеңер ооруп турса же жаныңар ооруп турса, анда силер мүмкүн болушунча, биринчи, денеңер менен жаныңардын ооруу себебин табып, өзүңөрдү таза абалга алып келишиңер керек, андан кийин оорулуу кишилерди кабыл алышыңр керек.

* Үй-бүлөөнүн ажырашуусу ажырашканга чейинки силердеги көйгөйлөрдүн бардыгын чечпестигин, силер билесиңер. Күнөө түйүн (карма) туруктуу болот. Күнөө түйүндөр менен байланышкан көйгөйлөр оңойчулук менен чечилбейт, аларды өзүң аркылуу өткөрүшүң керек, алар менен иштешиң керек, аларды өзүңдөн тазалашың керек, ошондо гана сен эркиндикке жетише аласың.

Эки кишинин ажырашуусунда күнөлүүлөр жана күнөлүү эместер жок, экөө тең күнөлүү эмес жана экөө тең күнөлүү болот.

... мурунку жубайларда ар кандай жоопкерчилик бар жана денеси менен жандын ооруусунун натыйжасына ылайык ар бири кылгандарына жараша өзүнүкүн «кайрып алат». Бирөө түшүнүктүү – ушул күнөө түйүндүк маселени чечүү зарыл жана бири кырсыктаса, экинчиси болсо дени таза жүрсө, экинчи киши күнөлүү эмес деп эсептебөө керек. Бул туураа эмес. Кээ бир учурда, киши таптакыр күтпөгөн учурда, күнөө түйүн кишини кууп жетет, тескерисинче кырсыктабаган киши өзү түшүнүп-билип, өзүнүн күнөө түйүндөрүн кыйналып чечиши керек, тазаланышы керек жана Кудайга жакындашы керек. Күнөө түйүндөр маселесин мурунку жубайлар бир мезгилде чечишсе болот жана бирге чечиши керек.

*. Өзүңөрдөгү ички Мен-дин биринчи кыймылына ишенгиле. Ички Мен-дин кыймылы Аң-сезим кошула электе башталат. Энергетикалык кабар биринчи жүрөккө барат, андан кийин мээге барат. Ушул себептүү, ушундай жагдайларда, биринчи чечим, абдан туура багытта боло берет. Кокусунан эч нерсе болбойт, айрыкча азыркы учурда, силердин жүрөгүңөр менен чыныгы рухуңар, жагдайдан чыгаруучу чечимди айрым учурларда силерге өздөрү айтып турушат ...

Бир нече көз ирмемге убакыттын кыймылын токтоткула, ошондо жагдайдан чыгуунун голографиялык сүрөттөрүн силер көрө аласыңар. Кайталоо – окуунун энеси болот жана өткөнгө кайрылып келүүнүн эч качан зыяны болбойт, анткени киши кайталап окуган сайын кишиде жаңыча кабыл алуулар менен өткөнгө жаңыча ой жүгүртүүлөр боло берет, буга себеп, ушул аралыкта силер өзгөрдүңөр, силердин өнүгүп-өсүүңөрдүн абалы мурдагыдан да алыс жана бийикте турат.