Единство миров: физического и тонкого.

Get Adobe Flash player

(Глоссарийден үзүндү, автор Тынчтыкбек Койчуманов)

6. «Киши»-нин жаралышы жана «Сүйүү» энергиясы.

Жер бетинде биринчи жаралган киши Кудайдын баласы болот, анын аты Адам болгон. Кудай Адамды эркек кылып жараткан.

Тиричиликти жараткан Кудай баласын өзүнүн түспөлүндө жана өзүнө окшош кылып жараткан, баласына кудайлык сапат берген. Тиричиликти жараткан Кудай ааламдагы бардык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрүн Адамдын денесинде тең салмактаган, Өзүнүн бир бөлүкчөсүн Адамдан тараган бардык укум-тукумдарда жашай ала турган кылган.

Кудай Адамды тиричиликтин бардык кабатында жашоого жөндөмдүү кылып жараткан, Адамды өзүнөн тараган бардык укум-тукумдарда өзүнүн чыныгы Рухунун бөлүкчөсү менен уланып жашай ала турган кылып жараткан. Кыргыздар Адамды «Адам ата» дешет.

 Адам бир жүз он сегиз жашка чыкканда өзүнүн жалгыз экенин байкап, кайгыга батат. Баласын жалгыздык кайгыдан кутултуу үчүн, тиричиликти жараткан Кудай жер бетине экинчи кишини жаратат.

Кудай экинчи кишини аял кылып жаратат. Экинчи жаралган киши Кудайдын кызы болот, Кудай кызына да кудайлык сапат берген. Тиричиликти жараткан Кудай ааламдагы бардык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрүн кызынын денесинде да тең салмактаган, Өзүнүн бир бөлүкчөсүн кызынан тараган бардык укум-тукумдарда жашай ала турган кылган.

Адам ал аял затына Ева деп ат коёт. Кудай Еваны да тиричиликтин бардык кабатында жашоого жөндөмдүү кылып жараткан, Еваны өзүнөн тараган бардык укум-тукумдарда өзүнүн чыныгы Рухунун бөлүкчөсү менен уланып жашай ала турган кылып жараткан. Кыргыздар Еваны «Умай эне» дешет.

Еванын жаралуу процесси Адамдыкына окшош болсо да, аялдын жаралуу процесси эркектин жаралуу процессинен төмөнкүдөй бир өзгөчөлүгү менен айырмаланган: тиричиликти жараткан Кудай эркекти жаратып жатканда, Сүйүү энергиясы сырттан көз салып карап турган; ал эми аялды жаратып жатканда, Сүйүү энергиясы тиричиликти жараткан Кудайды курчап алып, сырттан келген күчтөрдөн тосуп турган. Башкача айтканда, аялзатын жаратуу процесси Сүйүү энергиянын курчоосунда өткөн. Ушул себептен, аял затынын физикалык денесинин түзүлүшү да өзгөчө сулуугу менен айырмаланат, Сүйүү энергиясына чулганып турган аялзаты жарыкты жапжарык кылып жибере турган жөндөмгө ээ болот. Сүйүү энергиясы Жарык нурун чачыраткан энергиянын бир түрү, физикалык көзгө көрүнбөйт. Сүйүү энергиясы Жер планетасында, кишинин жашоосунда жайгашкан.

Азыркы «секс» менен коштолгон жыныстык мамиледеги сүйүүгө, аялзатын жаратууда катышкан Сүйүү энергиянын таптакыр тиешеси жок. «Секс» менен коштолгон жыныстык мамиледеги сүйүү – бурмаланган Сүйүү жана кишини өзүн жараткан Кудайдан алыстатуучу караңгы нурун чачыраткан энергиянын бир түрү болот.

Эркек менен аялдын «секс» менен коштолгон жыныстык мамилесинен кийин, энеден төрөлгөн «бала» өзүн жараткан Кудайды таанып-билбейт турган болуп төрөлөт.

Кишидеги кудайлык сапаттын бири- бул жаратуу жөндөмү. Эркек менен аялдын каалоолору, ниеттери, ойлору, аракеттери төп келсе, алар Жарык нурун чачыраткан Сүйүү энергиясы менен оролуп-чулганышса, анда жубайлар «бала»-ны жаратышат. Ушундай жол менен энеден төрөлгөн «бала» өзүн жараткан Кудайды таанып-билгенге даяр болуп төрөлөт.

«Кишини Кудай жараткан» деп, баардыгы эле айтышат бул чындыкты. «Ал Кудайдын эрки менен, баланы өз ата-энеси жаратат» деп, азыркы кишилерге эч ким ачык айтпады мындай чындыкты. Ата-эненин сезимдери, ойлору, мүнөздөрү, алардын кыял-жоругу, бар болот жаңы төрөлгөн балада. Бала чоңоюп-торолот, бара-бара өзгөрөт, өз ата-энесинин эки денесинде калыптанган, алардын жашоо мүнөздөрүнө жараша. Эгерде ата менен эне Кудайды сүйүп жасашса, анда эмчек эмип жаткан бала да Кудайды сүйүп чоңоёт.

Кишидеги кудайлык сапаттын дагы бир түрү- ата-эне өздөрүнүн энергетикалык бөлүкчөлөрү менен өздөрүнөн таркаган бардык укум-тукумдарда жашай ала тургандыгы.

Жаңы доордун (2000 ж.) башталышы менен Эски энергиянын сандыктары ачылып, бекитилген маалыматтар адамзатына ар кандай булактар менен бериле баштады. Булактардын деңгели кишилердин аң-сезимдеринин абалына ылайыкташтырылган.