Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: «Таңкы талаш» (Аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Жол көрсөткүч периштелер. Кишинин аты. Жандын кайрадан киши болуп келүүсү.

Жаңы энергия: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин төрагасы Ч.А. Турсунбековко кайрылуу.

Эски энергия:Адамга Кудай керекпи же дин керекпи?

Жоготулган ойлор: «Кудайга ким жакын?» (Аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: «Киши»-нин жаралышы жана «Сүйүү» энергиясы.

Жаңы энергия: Кыргыз Республи