Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: «Жаңы үй-бүлөө» (экинчи аңгеме)
Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий (Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).
Жаңы энергия:
Эски энергия:

Жоготулган ойлор: «Балдар» (биринчи аңгеме)
Жерден тышкаркы маалыматтар: Президент К.С.Бакиевке, Премьер-министр Ф.Ш.Куловко жети ачык суроо
Жаңы энергия:
Эски энергия: