Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор«Кары болом» (бешинчи аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

Жаңы энергия:Имамдардын эле билим деңгээли төмөнбү?

Эски энергия:1. Тамак-ашка байланышкан тыюулар, ишенимдер.

2. Келечек муун үчүн эне тилибизди сактап калалы!

Жоготулган ойлор: «Жылуу-Булак» (төртүнчү аңгеме).
Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий
(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).
Жаңы энергия: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясына ачык кат.
Эски энергия: 1. Сасык саясат жүргүзгөн Ош облусунун казысы менен иштеше албайбыз!
2. Мекенди гүлдөт, көтөр, сүй.

Жоготулган ойлор: «Жаңы үй-бүлөө» (экинчи аңгеме)
Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий (Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).
Жаңы энергия:
Эски энергия:

Жоготулган ойлор: «Ата-бабадан калган салт» (үчүнчү аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

Жаңы энергия: Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министри С.А. Раевке ачык кат.

Эски энергия: 1. Дин маданиятын кантип калыптандырабыз?

                           2. Дин таануу же илимий негизде диний билим берүү маселеси.

Жоготулган ойлор: «Балдар» (биринчи аңгеме)
Жерден тышкаркы маалыматтар: Президент К.С.Бакиевке, Премьер-министр Ф.Ш.Куловко жети ачык суроо
Жаңы энергия:
Эски энергия: