Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: «Иисус менен Мухаммеддин бириккен энергиясы» (жетинчи аңгеме).

 

Жерден тышкаркы маалыматтар: «Жаңы Доордун Жаңы Энергиясы».

 

Жаңы энергия: Жеңишбек Райымбаев тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат.

 

Эски энергияЖеңишбек Райымбаев тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат.

Жоготулган ойлор:«Сандырак» (алтынчы аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: «ДНК» тууралуу эзотерикалык маалымат.

Жаңы энергия:Эзотерикалык кат.

Эски энергия:Депутаттар бүбү-бакшылардан көмөк издей башташтыбы?

Жоготулган ойлор: «Жылуу-Булак» (төртүнчү аңгеме).
Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий
(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).
Жаңы энергия: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясына ачык кат.
Эски энергия: 1. Сасык саясат жүргүзгөн Ош облусунун казысы менен иштеше албайбыз!
2. Мекенди гүлдөт, көтөр, сүй.

Жоготулган ойлор«Кары болом» (бешинчи аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

Жаңы энергия:Имамдардын эле билим деңгээли төмөнбү?

Эски энергия:1. Тамак-ашка байланышкан тыюулар, ишенимдер.

2. Келечек муун үчүн эне тилибизди сактап калалы!

Жоготулган ойлор: «Ата-бабадан калган салт» (үчүнчү аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

Жаңы энергия: Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министри С.А. Раевке ачык кат.

Эски энергия: 1. Дин маданиятын кантип калыптандырабыз?

                           2. Дин таануу же илимий негизде диний билим берүү маселеси.