Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: «Уринотерапия» (тогузунчу аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Таштар. Таштар менен дарылоо.

Жаңы энергия:Президентке караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасыЭ. Эрматовко кайрылуу.

Эски энергия:Өкмөт үйүнүн алдындагы өкүрүк, 24-апрель.

Жоготулган ойлор: «Аркы дүйнөнүн көзү» (сегизинчи аңгеме).

 

Жерден тышкаркы маалыматтар: «Эзотеристин сунушу».

 

Жаңы энергия: Таштар. Таштар менен дарылоо.

 

Эски энергия:Учурда жаштарыбыз интернет менен уктап, интернет менен ойгонуп жатат.

Жоготулган ойлор:«Сандырак» (алтынчы аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: «ДНК» тууралуу эзотерикалык маалымат.

Жаңы энергия:Эзотерикалык кат.

Эски энергия:Депутаттар бүбү-бакшылардан көмөк издей башташтыбы?

Жоготулган ойлор: «Иисус менен Мухаммеддин бириккен энергиясы» (жетинчи аңгеме).

 

Жерден тышкаркы маалыматтар: «Жаңы Доордун Жаңы Энергиясы».

 

Жаңы энергия: Жеңишбек Райымбаев тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат.

 

Эски энергияЖеңишбек Райымбаев тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат.

Жоготулган ойлор«Кары болом» (бешинчи аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

Жаңы энергия:Имамдардын эле билим деңгээли төмөнбү?

Эски энергия:1. Тамак-ашка байланышкан тыюулар, ишенимдер.

2. Келечек муун үчүн эне тилибизди сактап калалы!