Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: «Купедеги сүйлөшүүлөр» (Аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Орусчасы «Плотский ум» деген сөзгө түшүндүрмө.

Жаңы энергия: Кыргыз Республикасынын Президенти А. Атамбаевке ачык кат.

Эски энергия:Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан келген жооп кат

Жоготулган ойлор: «Мамлекеттик кызматта жаңыча өз ара мамиле» (Аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: «Киши»-нин жаралышы жана «Сүйүү» энергиясы жөнүндө маалыматтар.

Жаңы энергия: Мамлекеттик бийликтин башчыларына жети суроо

Эски энергия: Дин маселесине кийлигишүү. 

Жоготулган ойлор: « Өлгөн кишини ажы кылуу» (он экинчи аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Таштардын касиети.

Жаңы энергия: Ата менен коштошуу.

Эски энергия:Өлкөдө аялдар менен эркектердин тукумсуздук белгилери көбөйүп жатат.

Жоготулган ойлор: «Кыз кимге тиешелүү» (Аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Орусча «Дух» деген сөзгө кыргызча түшүндүрмө.

Жаңы энергия:«Жоготулган ойлор»... же аны кайдан издейбиз?

Эски энергия: Байыркы Меке жоголуу коркунучунда. 

Жоготулган ойлор: «Телевизор» (он биринчи аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Түнкү түш.

Жаңы энергия: Кызматтык кат.

Эски энергия:Акунов: Келдибековдун чыгышы - саясий чечим.