Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Фото-ТТК

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич
- «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири, «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору.

 

Мамлекеттик кызматта жаңыча

өз ара мамиле

Аңгеме

Башкармалыктын башчысынын чакыруусу менен Мирбек анын иш бөлмөсүнө кирди. Мирбек отургучка отурган кезде, башкармалыктын башчысы дароо өңүн олуттуу, ойлуу кылып өзгөртүп, алдындагы кагаздарды ары-бери барактай баштады. Иш бөлмөдө тынчтык өкүм сүрүп, кагаздардын шудураганы гана угулуп турду. Арадан бир аз өткөндөн кийин, денесинен энергиянын башка жакка кетип жатканын Мирбек туюп биле баштады.

 Мирбек өзүн эзотерикалык маселелерден кабары бар кишилерденмин деп эсептейт. «Мамлекет» деген деген системаны караңгылыкты тейлеген энергетикалык жандуу нерсе ойлоп чыккандыгын, ал мамлекеттик кызматкерлердин жааматын башкарууну оккультук баш ийдирүү ыкмасын колдонуп башкарганын билет.

Мамлекеттик башкаруу системасында оккультук энергетикалык түзүлүш бар экендигин Мирбек билет. Кишилердин материалдык эмес көрүнүшүндө бул оккультук энергетикалык түзүлүш баш ийген кызматкерлердин жашоо энергиясын жетекчилик кызмат орундагы кишилердин денесине өтүшүн камсыздайт, алардын кол астында иштегендердин жашоо энергиясы менен азыктанышын камсыздап турат. Мындай процесс киши тамак ичүүчү жайдан мамлекеттин же мекеменин эсебинен бекер тамак ичкен көрүнүшкө окшош болот.

Мамлекеттик башкаруу системасынын иштөө принциби кишилердин материалдык эмес көрүнүшүндө жашоо энергиялардын бир кишиден экинчи кишиге өтүп турушун караштырат, жетекчилик кызмат орундагы кишилерди баш ийген кызматкерлердин жашоо энергиялары менен туруктуу камсыздап турат. Системада жашоо энергиялардын бир кишиден экинчи кишиге өтүп турушу баш ийген кызматкерлерди коркутуу ыкмасы менен ишке ашырылат (жумуштан бошотуу, кызмат абалын төмөндөтүү, жазалоо), ушул себептүү системада жумуш ойлонулбай баш ийүү менен аткарылат, жогору жактын тапшырмалары эч нерсеге түшүнбөй аткарылат.

Мамлекеттик башкаруу системасында жашоо энергиялардын бир кишиден экинчи кишиге өтүшүнө түрткү болгон күчтөр болуп караңгы күчтөр саналат, алар өз максаттарына жетекчилик кызмат орундагы кишилерде кекирейгендик, теңсинбөө, өз каалаганын жасоо жана бой көтөрүүгө окшогон караңгылыктын энергияларына тиешелүү бөлүкчөлөрдүн кыймылын күчөтүү жолу менен жетишишет.

Эгерде системада жарыктын энергиясы жок болсо, анда системада караңгылык энергиялардын бир жактуу кыймылы болот. Мамлекеттик кызматкерлерди өз алдынчалыктан жана эркин ой жүгүртүүсүнөн ажыратуу жолу менен караңгы күчтөр караңгылык энергиялардын системадагы бир жактуу кыймылын колдоп турушат. Кишинин өз алдынчалыгынан ажыратылышы Күнөөтүйүн жөнүндөгү Космикалык Мыйзамга ылайык жетекчилик кызматтагы кишилердин күнөөтүйүн катмарларын көбөйтөт. Ар бир күнөөтүйүн чечилүүгө тийиш жана күнөөтүйүн кишинин жанын кыйноо менен чечилет.

Мамлекеттик кызматкерлер жумуш учурунда дайыма системанын оккультук таасиринде болушат, ушул себептүү алар өздөрүн оккультук баш ийдирүүгө душар болгондордой алып жүрүшөт. Көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер, айрыкча жаш жетекчилер Чындыкты түшүнүп-билүүгө жөндөмсүз келишет жана чын жашоону жасалма жашоодон ажырата алышпайт. Калкка жерден тышкаркы билимди берүүгө тыюу салынгандыктан, мамлекеттик кызматкерлерге оккультук таасирлер жана алардын энергетикалык мейкиндигиндеги өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтарды берүүгө мүмкүн эмес.

Оккультук таасир кишилерди таанылгыс кылып тез өзгөртөт, айрыкча кызматынан көтөрүлгөн жаштарды. Аларда кекирейгендик, теңсинбөөчүлүк, өз каалаганын жасоо, бой көтөрүүчүлүк, эки жүздүүлүк, зөкүрчүлүк тез күчөйт.

Энергиялардын өтүшү кишинин көңүл буруусу менен демилгеленет. Энергиялардын кыймылы жөнүндө мыйзамга ылайык, кишинин көңүлү каякка бурулса, ошол жакты көздөп кишинин жашоо энергиясы жыла баштайт. Мамлекеттик башкаруу системасында, эгерде баш ийген кызматкер жетекчинин талабына же тапшырмасына (айырмасы жок: ойлонулбаганбы же акылмандыкпы) ой жүгүртпөй эле өз көңүлүн буруп туруп алса, анда кишилердин материалдык эмес көрүнүшүндө жашоо энергиялардын бир жактуу кыймылы башталат (баш ийген кызматкерден жетекчини көздөп). Тактап айтканда, баш ийген кызматкердин көңүлү каякка бурулса, ошол жакты көздөп анын жашоо энергиясы жыла баштайт.

Космикалык мыйзамга ылайык кишинин көңүлү өзүнө энергиянын бир гана түрүн тартып алууга жөндөмдүү келет. Кишинин көңүлү караңгылыктын энергиясына бурулганда, анда системада кишилердин жашоо энергиясынын бир жактуу кыймылын караңгы күчтөр жүргүзүшөт. Кишинин көңүлү жарыктын энергиясына бурулганда (мисалы, Сүйүү энергиясына), анда системада кишилердин жашоо энергиясынын бир жактуу кыймылын жарыктын күчтөрү жүргүзүшөт. Жарыктын күчтөрү мамлекеттик кызматкерлерге өз алдынчалыкты жана эркин ой жүгүртүүнү берүү жолу менен жарыктын энергияларынын бир жактуу кыймылын системада жүрүшүн колдоп турушат, мамлекеттик кызматкерлерде коркуу деген болбойт жана алар бардык тапшырмаларды ой жүгүртүп аткарышат.

Ар кандай деңгээлдеги жетекчилердин бөлмөсүнө кирген учурларда, Мирбек өзүн оккультук таасирлерден тосуп коюп, унчукпай отура берчү. Бирок, бул жолу Мирбек эксперимент жүргүзүүнү чечти. Системадагы оккультук түзүлүштүн таасирлерине каршы Мирбек өзүнүн аракеттерин койду.

Эгерде сүйүү энергиясы мамлекеттик башкаруу системасындагы бардык кызматкерлерди өз курчоосуна алса, анда бул көрүнүш Кудайдын ой-түшүнүгүнө туура келет. Сүйүү энергиясы жетекчи менен баш ийген кызматкерлердин ортосунда бирдей өз ара мамилени камсыздоого жөндөмдүү жааматык энергияны түзөт. «Бирине ээ болсоң, экинчисинен ажырайсың» деген Космикалык мыйзамгаылайык, мамлекеттик башкаруу системасында иштеген кишилердин денелеринде кишинин жашоо энергиясынын эки жактуу кыймылы башталат, ал эки жактуу кыймыл системадагы энергетикалык процесстин катышуучуларына өз ара азыктандырууну камсыздап турат. Ушундай жааматтык энергия Жарык күчтөрүнүн колдоосунда болот.

Жарык күчтөрүнүн колдоосунда болгон жааматтык энергия, энергетикалык процесстин бардык катышуучуларында умтулуунун жана азгырылуунун болушун камсыздайт; кишилерге тапшырманы аткарууга өз ойлорун топтошуна жардам берет; кызматкерлерде коркуу сезимдин болбошуна жана өзүнө ишенбөөчүлүккө, кекирейгендикке жана бой көтөрүүчүлүккө, эки жүздүүлүккө жана өз каалаганын жасоого, ойлонулбай иш аткарууга жана иштөө жөндөмдүн жоголушуна жол бербейт.

Өкүм сүргөн жымжырттыкты Мирбектин ишенимдүү үнү бузду. Ал башкармалыктын башчысынан жылмайып сурады:

- Менин кийинчерээк киргеним оң го?

Башкармалыктын башчысы кагаздан башын көтөрдү, ал Мирбектин жылмайып турганын көрдү. Башкармалыктын башчысы Мирбекти дагы бир аз күтө тур деп айтайын деди эле, бирок, Мирбектен чыккан бир максаттуу таза энергия өз ишин кылды. Башкармалыктын башчысы да жылмайып, төмөнкүлөрдү айтты:

- Шеф катты аркага кайтарды. Ал башка каттагы бир абзацты ушул катка киргизгиле деди. Мына, мен ал башка катты таап койдум, бул абзацты биздин катка киргиз.

- Мендеги компьютер бир жумадан бери иштебегендигин билесиз. Мен кайсы компьютерде иштейин? – деп Мирбек жылмайган калыбында башкармачылыктын башчысына суроолуу карады.

- Таза кагазга колуң менен көчүрүп жаз, анан арипкер-катчыга беребиз. Ал кыз тез эле компьютерден жазып чыгара коёт – деди башкармалыктын башчысы. Башчы сөз бүттү деп ойлоду.

Бирок, Мирбек көшөрүп, кепти кайрадан улантты:

- Мен эки мүнөттө бул ишти бүтүрүп берем. Сиздин компьютериңизде иштегенге уруксат бериңиз?

- Жок, мен азыр бир жака кетем. Колуң менен эле көчүрүп жаз – деди башкармалыктын башчысы кесе сүйлөп. Жетекчиликтин жаңы белгисин билдирген компьютердин айтылышы башчынын денесиндеги кекирейгендик энергияны кыймылга келтирди, башчыда кызгануу сезимин да козгоду, аны ачуулантты, анда башкаруучулукка тиешелүү түрдү пайда кылды.

Мамлекеттик башкарууну компьютердештирүүгө байланыштуу, жетекчилердин иш столдоруна жаңы компьтерлерди коюу бардык жерде адатка айланды. Көпчүлүк компьютерлер жумуш убактысында ишсиз эле турушат, азыркы замандын жетекчилерине, алар жетекчиликтин жаңы белгиси катары кызмат аткарышат. Сыртан кирген кишиге иштеп жатканга окшогон компьютер жетекчи кишинин азыркы замандын талабына туура келери жана анын бош эместиги жөнүндөгү жасалма көрүнүштү беришет. Адат боюнча, мындай компьютерлерде негизинен кумар оюндар ойнолот, кишинин денесинде төмөнкү термелүүнү пайда кылган музыкалар угулат, интернет баракчаларынан ар кандай кабарлар окулат.

- Анда арипкер-катчы кызга тапшырма бериңиз, мен кагазга жазып отурбай элеага барып, бул катты кантип тез даярдаса болоорун көсөтүп берейин – деп Мирбек, жылмайган жүзүн өзгөртпөстөн көшөргөнүн улантты. Системадагы тамырлашып калган механизмдиништешин бузуу үчүн, Мирбек түшүнүп-билип туруп ушул караңгылыкты тейлеген энергиялардын басымчылык чабуулунакаршы турду.

- Сен эмне болгон кишисиң? Бардык кызматкерлер жетекчи берген тапшырманы унчукпастан аткарышат. Бир гана сен көпчүлүктөн бөлүнгөндүн аракетин кыласың. Сенден болгону өзүңүздүн иш ордуңа барып, бул абзацты калем сап менен көчүрүп жазып, кайра мага алып келип берүү гана талап кылынып жатат. Эне себептен менин тапшырмамды аткарбайсың? Мага көрсөтмө бергенге кандай укугуң бар? – деди башкармалыктын башчысы кайрадан ачууланып.

Кекирейгендик энергиясы анын ачуусун аябай күчөттү, ага башкаруучулук үн да берип, анын өңүн сүрдүү кылды. Караңгылыктынбул энергиясы, башкармалыктын башчысына тынбастан ар кандай жаман ой-түзүлүштөрдү бере берди, ал турмак Мирбекти ээлеген кызматына туура келбейт деген билдирмени дароо жазуу керек деген ой-түзүлүштү да берди.

- Биринчиден, мен кишимин! Тапшырманы тез жана сапаттуу аткарыш үчүн, мен биринчи ой жүгүртүп, анан иш аткарышым керек. Ой жүгүртпөй иш аткарган, ал робот болот. Экинчиден, мен адисмин! Эмне үчүн мен арипкер-катчынын милдетин аткарышым керек? Сиздин мокумуңуздун канышы үчүнболбогон себептер менен жазылган катты кайра-кайра оңдой беришим керекпи? Башкармалыктын башка кызматкерине окшоп, мен дагы өз алдымча иштөө жөндөмүмдү жоготуш үчүнбү? – деп Мирбек да суроолор менен жооп берди. Мирбектин жүзүнөн жылмаюу көрүнбөдү. Караңгылыктын энергияларынын кысымына туруштук бере албай, Мирбек өзүнүн денесинде төмөнкү термелүүнүн болушуна жол берип алды.

- Сага кандай айырмасы бар? Каттагы жазууну мен оңдосом, катка мен өзүм кол коём. Бул жерде элдин башын айландырбагын. Тапшырма алдыңбы, иш ордуңа бар да, тапшырманы аткар. Болбосо, сага тапшырма бербей, мен сени жумушсуз калтырам – деп буйрук берген үн менен башкармалыктын башчысы сүйлөдү. Кекирейгендик энергияга жардамга бой көтөрүүчүлүк энергиясы келди.

- Компьютер ишсиз эле турат, сиз болсо мага катты кол менен жаз дейсиз. Демек, бул аткарыла турган жумуштун мамлекетке кереги жок экен. Ушул себептен, сиздин негизсиз тапшырмаңызды, мен аткаруудан баш тартам.

Мирбек ушул сөздөрдү айтып жатканда, өңүндө жылмаюну күч менен кармады. Башкармалыктын башчысынан чыгып жаткан жана мамлекеттик башкаруунун оккультук энергетикалык түзүлүшүнөн колдоо алып турган бул караңгылыктын энергиялары, Мирбектин коргоосун туштараптан соккуга алышып, анын денесиндеги өздөрүнө окшогон караңгылыктын энергиясын кыймылга келтирүү аракеттерин жасашты. Мирбек ордунан шарт турду да, караңгылыктын энергиялары таштаган торду чатырата үзүп, эшикти көздөй басты. Эшиктин озуна жеткенде денесинин жеңилдегенин сезип, ал токтоду. Анан аркага бурулуп, башкармалыктын башчысына карады. Билдирбей терең дем алып, демин чыгарды, андан кийин башкармалыктын башчысына Мирбек мындай деди:

- Мени туура түшүнүңүзчү! Мен эмне иш аракет жасасам, баарын түшүнүп-билип туруп жасайм. Ушул убакытта, ушул жерде менин айткан сөздөрүм, жүргөн-турганым жана кылган иштерим Кудайдын Эркине туура келет. Азыр жаңы доор өкүм сүрө баштады. Жаңы доор менен кошо, Жер менен кишинин денесиндеги термелүүнү өзгөртүүгө мажбурлаган жаңы Космикалык энергиялар Жерге келип жатышат. Сиз дагы жаңыча жашап, эскилерден баш тартышыңыз керек. Денеңизге сүйүү энергиясын киргизиңиз, анан өзүңүз дагы сүйүү энергиясын башкаларга чачыратыңыз.

Башкармалыктын башчысы болсо, адаттагыдай бийликтин күчү менен бирөөлөрдүн назарына калып болсо да, башкаларды баш ийдиргенден, болбогон шылтоолорго таянып жазылган каттарды калемсап менен оңдогондон алып жүргөн ырахатына мындан ары бата албастыгын түшүндү.

Материалдык эмес көрүнүштөгү бул карама каршы турууну Мирбек космикалык мыйзам ченемдүүлүк менен аягына жеткирүүнү туура көрдү. Ал өзү иштеген ведомствонун жетекчисине төмөндөгүдөй сунуш киргизди:

«2005-жылдын 12-декабрындагы кеңешмеде чагылдырылган, ведомствонун иш процессине зыян тийгизбей иш кагаздарды аткаруу мөөнөтүн азайтууга багыт бергенсиздин оюуңузду ишке ашыруу үчүн, мен Сиздин карооңузга төмөндөгүдөй сунуш киргизем:

1. Аткаруучу адис, өзү даярдаган иш кагазды жана иш кагаздын электрондук түрү жазылган дискетти бөлүм башчыга берет.

2. Бөлүм башчы иш кагазды текшерип чыгат. Эгерде бөлүм башчы текшерүү учурунда иш кагазга оңдоолорду кылам десе, анда оңдоолорду иш кагаздын электрондук түрүндө жүргүзөт. Оңдолгониш кагаз компьютерден басылып чыгат, бөлүм башчы менен макулдашылат, анан башкармалыктын башчысына дискет менен берилет.

3. Башкармалыктын башчысы да 2-пунктта көрсөтүлгөндөй аракеттерди аткарат, оңдолгон жана макулдашылган иш кагазды жетекчинин орун басарына жиберет. Андан ары да 2-пункттагы аракеттер аткарылат.

Берилген сунушка негиздеме:

1. Ведомстводо төмөнкү катардагы адистер «картайган эски-уску» компьютерлердин ширесин чыгара иштетишип, эскилиги жеткен компьютерлерде иш кагаздарды даярдашат. Жетекчилердин иш орундарындагы столдордо жаңы, акыркы чыккан кымбат баалуу компьютерлер турса да,алар макулдашууга берилген иш кагаздарды көнүп калган адат боюнча калем же калемсап менен оңдошот. Бул сунуштун аткарылышы ведомстводогу бардык компьютерлерди иш менен камсыз кылат, ведомствонун компьютердик тармагында «тандалмалуулукка» жол бербейт.

2. Менин ведомстводогу эки жылдык баамдоом боюнча, орточолоп алганда, даярдалган иш кагаздарды: бөлүм башчы –1 жолу, башкармачылыктын башчысы –3 жолу, жетекчинин орун басары –5 жолу, жетекчи –7-ден ашык оңдойт.

Эгерде иш кагаз 5 барактан турса, оңдоонун жалпы саны 16 болсо, анда орточо эсеп менен 80 барак оңдолуп жазылат. Мен берип жаткан сунуш кагаздардын чыгымын дароо азайтат, даярдалган бир иш кагазга кетүүчү кагаздын санын 80 барактан 5 баракка чейин түшүрөт. Тактап айтканда, 75 барак таза боюнча калат. Эгерде ушундай көлөмдө даярдалган иш кагаздардын саны ведомстводо 150даана болсо, анда 11250 барак иштетилбей, таза боюнча калат. Акча менен алганда, 150 иш кагазга 11250сомдон ашык акча үнөмдөлөт.

3. Иш кагаздарды калем же калемсап менен жүргүзүлгөн оңдоолордон кийин, иш кагазды кайрадан макулдашуу үчүн аткаруучу адис 16 жолу жетекчилердин иш бөлмөлөрүнө кирип-чыгып жүрө берет. Бир иш бөлмөгө кирип-чыгууга ал жок дегенде 10 мүнөт кетирсе, 16 иш бөлмөгө кирип-чыгууга ал 160 мүнөт, башкачалап айтканда 3 сааттай убактысын кетирет. Эгерде аткаруучу адистин жолу болбой калган учурларда (макулдаша турган кызматтагы кишилер иш орундарында жок болушса же компьютерлер иштебей калса жана дагы ушул сыяктуулар), аткаруучу адиске бир иш кагазды колуна кармап алып иш бөлмөлөргө кирип-чыгышы үчүн болжол менен 1200 мүнөт, башкачалап айтканда 2-3 жумуш күн кетет.

Бул берилген сунуш иш кагаздардын аткаруу мөөнөтүн азайтат (бир иш кагаз 3 же 20 сааттын ордуна 1 саатта даяр болот).

4. Бул сунуш, кишинин саламаттыгын сактоого жана кишинин коопсуздугун материалдык көрүнүштө да, материалдык эмес көрүнүштө да камсыздоого багытталган.

Кишинин материалдык көрүнүшүндө, бул сунуш кишини кордоого жол бербейт, ведомстводогу кызматкерлердин иштөө жөндөмдөрүнүн жоголушун токтотот. Анткени, мамлекеттик кызматкерлер иш кагаздарды макулдашууда орунсуз оңдоолорду кайра-кайра аткарышпайт, арипчи-секретарга тийиштүү иш-милдеттерди аткаруудан да кутулушат.

Кишинин материалдык эмес көрүнүшүндө болсо, «Жакын кишиңди өзүңдү сүйгөндөй сүй» деген Кудайдын негизги осуятын же «Киши кишиге бир тууган» деген Алла-тааланын мусулмандарга берген осуятын бузууга багытталган кишилердин аракеттерине, бул сунуш бөгөт коёт. Кишинин Кудайдын мыйзамын бузган ар бир аракети, кишиде күнөөтүйүндүк катмарлардын көбөйүшүнө алып келет эмеспи. Баш ийбес Космостун мыйзамдары болсо, ар бир кишини өз күнөөтүйүндөрүнөн тазаланууга аргасыз кыларын кишилер билип жүрүшү керек.

5. Бул сунуш ар кандай жолугушууларда мамлекеттик кызматкерлердин мамлекеттик кызматта жаңыча өз ара мамилеге жана электрондук түрдө иш кагаздарды жүргүзүүгө өтүшү керектиги тууралуу Кыргыз РеспубликасынынПрезиденти К.С. Бакиевдин жана Кыргыз РеспубликасынынПремьер-министри Ф.Ш. Куловдун койгон талаптарын чагылдырат.

Жетекчинин жооп иретинде берген аракети кечиккен жок. Эртеси жумуш күндүн биринчи бөлүгүндө, Мирбекти ведомствонун жетекчисинин орун басары өзүнө чакырды. Орун басардын иш бөлмөсүндө башкармалыктын жана адистер бөлүмүнүн башчылары бар экен. Иш бөлмөдөгү энергиялардын бөлүкчөлөрүнүн чаржайыт кыймылдары, бул жерде энергетикалык абал оор экенинен кабар берди. Ал энергиялардын бөлүкчөлөрүнүн көпчүлүгү караңгылык энергиясына тиешелүү. Ведомствонун жетекчисинин орун басары отурган жерди үстөмдүк кылган энергия бөлүкчөлөрү курчап алыптыр. Үстөмдүк кылган энергиянын таасири астында, жетекчинин орун басары, адегенде Мирбекти жини келген көздөрү менен карады, андан кийин наразы болгон үнү менен төмөндөгүлөрдү айтты:

- Эгерде бул жер сизге жакпаса, анда башка жактан жумуш караштырыңыз. Сиз бизге иштегенге тоскоолдук кылбаңыз! Бул эмне? – деп Мирбекке кагаз барактарын көрсөтүп сурады.

Мирбек бул кагаздарды тааныды. Ал кагаз барактарында Мирбектин сунушу жазылган. Мирбек жылмайып койду. Анан орун басар жакка өзүнүн жылмайган жүзүн багыттады. Мирбектин көздөрү орун басардын жинденген көздөрү менен чагылыша түшкөндө, Мирбек мындай деп жооп берди:

- Бул, ведомстводогу иш кагаздарды аткаруу мөөнөтүн кыскартуу боюнча менин сунушум. Мен бул сунушту жетекчинин кароосуна киргизгенмин.

- Сиз жетекчини туура эмес түшүнүп алыпсыз. Ал иш кагаздардын аткаруу мөөнөтүн мындайча жол менен кыскартууну суранган эмес –деди орун басар, дагы эле жинденгенин улантып.

- Эгерде жетекчилик менен сунушумду кабыл алса, анда мен сыйлык аламын. Эгерде жетекчилик менин сунушумду кабыл албаса, анда менин үй-бүлөөлүк бюджетиме кошумча акча түшпөйт. Мындан башка эч нерсе болбойт.

Мирбек акыркы сөздөрдү айтып жатканда, жылмайып кана тим болбостон, ал акчанын жоктугун колу менен жаңдап көрсөттү. Мирбектин чын дили менен жылмаюусунан чыккан нурдун кысымына чыдабай, орун басар каткырып күлүп жиберди. Көтөрүңкү көңүлү менен, орун басар адистер бөлүмүнүн башчысына кайрылып, мындай деди:

- Сыйлык берер учурда, бул кишини сыйлоо үчүн өзүнчө буйрук даярдаңызчы.

Мирбек орун басардын иш бөлмөсүнөн көңүлү көтөрүңкү болуп чыкты.

Ушул эле күнү, жумуш аяктаганда, ведомствонун жетекчиси Мирбекти өзүнө чакырды.

Материалдык көрүнүштө, жетекчи дагы өзүнүн орун басары айткан сөздөрдү жана анын аракетин кайталады. Мирбектин берген жообу жетекчини канаатандырган жок. Мирбектин сунушун жетекчи бул «иттин сандырагы» болот деп баалады. Жетекчи Мирбектин жылмаюсунан чыккан нурга таптакыр ийилбеди. Анын жини аябай келип, ал душманын баса калчуудай абалда турду.

Ал эми материалдык эмес көрүнүштө, ведомствонун жетекчисин, анын денесине кирип алган караңгылыкка кызмат кылган энергетикалык жандуу нерсе башкарып турду. Ведомствонун жетекчисинин денесиндеги энергетикалык жандуу нерсенин термелүүсүнүн деңгээли жогору экендигин жана караңгы күчтөрдүн орун алган тепкич баскычтарында ал көрүнүктүү орунду ээлерин Мирбек билди. Тынчы кете баштаган Мирбекке, жетекчинин чыныгы Рухунун кубаты андан да жогору экени көрсөтүлгөндө, Мирбектин көңүлү тынчыды.

Азыркы жагдайдын жөнөкөй эместигин көргөн Мирбек, аракеттин түрүн өзгөрттү. Мирбек өзүнө күчтүү коргоо катмарын коюп, жүзүндө жылмаюуну кармады, анан башын ылдый түшүрүп, унчукпай отура берди. Жетекчи Мирбекти алынын жетишинче тилдеди. Анын ар бир сөзү Мирбектин денесин тешип өтүп, Мирбектин энергетикалык абалын бузууга умтулду. Жетекчиден чыккан жаман энергия, Мирбекти коргогон бөгөткө тынбастан чабуул жасады. Бөгөттү тешип өтүп, Мирбектин денесиндеги өздөрүнө окшош караңгылыктын энергияларынын бөлүкчөлөрүн кыймылга келтирмекчи болду. Мирбек өз калыбын өзгөрткөн жок.

Мирбектен көз жашын агызып кечирим сурашынан түңүлгөн ведомствонун жетекчиси, эми суракка өттү. Жетекчи сурады:

- Сен эмне, ведомствонун жетекчиси манжалары менен компьютердин клавиатураларын баскылашын каалайсыңбы? Сенин акыл-эсиң ордундабы деги?

Акыркы суроону берип жатып, жетекчи оң колунун сөмөйүн оң жак чыкыйына катуу урду. Ушул учурда, караңгылыкты тейлеген энергетикалык жандуу нерсе, жетекчи өз манжалары менен компьютердин клавиатураларын кантип баскылап жатканын жетекчиге көз ирмемге көрсөттү. Мындай көрүү жетекчини жаман абалга калтырды, ал кайрадан оозуна ак ит киргизип, кара ит чыгарып тилдейин деди эле, бирок, ошол учурда анын жүрөкоорусуу ордунан козголуп кетти. Жетекчинин өзгөргөн абалын баамдаган Мирбек, башын өйдө көтөрүп, жылмаган жүзү менен аны карады. Мирбек жетекчинин көзүнө тигиле карап, мындайча жооп берди:

- Ушул сунушту Сизден башкалары аткарууга милдеттүү деген көрсөтмө берет деп, сиздин улгайган жашыңызга тиешелүү акылмандыкка үмүт кылган элем.

- Сен акылмансың да. Биз кайдан жетмек элек сага – деп какшыктап сүйлөдү жетекчи. Анын үнү бир аз жоошуркап чыкты.

Жетекчи бир аз тыныгып алып, анан экинчи баракты ачты. Баракка тикчийип карап, башын кыймылдатып өзүнө керектүү жерин издей баштады. Издегенин тапкандан кийин, ичинен тексти окуп чыкты. Сол колунун сөмөйү менен «бөгөт коёт» деген сөздөрдү көрсөтүп, кыжырданган үнү менен Мирбектен сурады:

- Мунуң эмне?

- Кишинин денеси эки денеден турат: физикалык жана чыныгы Рухтук денелерден. Кишинин ар бир сөзү, ойлору, сезимдери, аракеттери артына изин калтырат. Эгерде Кудайдын осуяты…

- Сен эмне, мени окуткуң барбы? – деп Мирбектин сөзүн бөлүп, жетекчи кайрадан ачуулана баштады. Бийликтин психикалык оорусу, кол астында иштеген кишинин сөздөрүн угууга жана ойлорун кабыл алууга жетекчиге жол бербеди, тескерисинче, жетекчиде өзүм билемдик энергиясынын кыймылын күчөттү. Караңгылыкты тейлеген энергетикалык жандуу нерсе: «жетекчи Кудайдын тандап алган кишиси болот», «кол астында иштеген кишилер жетекчиден көп биле албайт» деген ой-түзүлүштөрдү жетекчиге берип жатты. Ведомствонун жетекчисинин энергетикалык абалында караңгылыкты тейлеген энергиялардын баш аламан кыймылы күчөгөндүктөн, караңгылык энергиясынын таасири астында жетекчиайткандарын өзү түшүнүп-билбей,оройлонуп сүйлөй берди:

- Сен кайда үгүттөп жатасың, ия? Бул жерде вахабизимди таратпагын! Конституция Кудайдын орду каякта болушун аныктап койгон. Кудай чиркөөдө же мечитте гана болууга тийиш. Эгерде сен ушундай эле Кудайды таанып билгиң келсе, анда мамлекеттик уюмдан кеткин. Бар, чиркөөгө же мечитке барып иштегин.

- Кудайдын мыйзамы мамлекеттин конституциясынан жогору турат деген менин оюма сизди макул болот го деген үмүттөмүн? – деп жылмайган Мирбек жетекчинин сөзүн бөлдү. Мындай аракет жетекчини акыл-эске тартуу үчүн жасалды.

- Ушул жерде дагы бир жолу Кудайды оозуңа алат турган болсоң, мен сени жумуштан бошотомун. Сенин бул жазгандарыңды, мен сени жумуштан кетирүү максатын көздөп топтоймун. Жумуш учурунда сен бир гана жумушту ойлошуң керек! Эгерде Кудай тууралуу ойлогуң келсе, анда мечитке же…

Ведомствонун жетекчиси күтпөгөн жерден унчукпай калды. Жетекчинин материалдык эмес көрүнүшүндө карама-каршы келген энергиялардын тирөөшүүсү башталды. Бул тирешүү жетекчинин үнүн өзгөртүп чыгарды. Жетекчи жай үн менен айтты:

- Сен намазыңды канчалыкөз убагында окуп жатканыңды билбейм, бирок, мен күндө жатаарда жана эрте менен ойгонгонумда, сөзсүз Кудайга сыйынам.

- Кудага кишинин чын дили менен берилгени зарыл. Түшүнүп-билбей эле Кудайга сыйына берүү, кишини Кудайга жакындатпайт, кишиге Кудайды таанып-билүүгө жол бербейт. Киши өз айткандарын түшүнүп-билип сүйлөп, Кудайдын осуяттарын үйдө да, жумушта дабузбай жашашы керек! – деди Мирбек ойго чөмүлүп.

Ведомствонун жетекчиси кайрадан Мирбекти коркутуп-үркүтөйүн деди эле, бирок бул жолу анын үнүндө караңгылыкты тейлеген энергиялардын таасири жок болгондуктан, ал андай жаман аракетти кыла албады. Ушул жакшы жагдайдан пайдаланып, Мирбек ведомствонун жетекчисине суроо менен кайрылды:

- Сизге бир суроо берсем болобу?

- Сурагын – деди жетекчи нааразы болуп.

- Ар бир кишиде Кудайдын бир бөлүкчөсү жашайт дегенге сиз ишенесизби?

- Ишенем – деди жетекчи жеңилгенине аргасыздан моюн сунуп.

Мирбек ордунан турду, ал караңгылыкты тейлеген энергиялар таштаган торду чытырата үзүп, эшикти көздөй эки кадам таштады. Анан ал жетекчиге жүзү менен бурулуп, толкунданган үнү менен, төмөнкүлөрдү айтты:

- Чын дилиңиз менен жооп бергениңизге, сизге ырахмат! Кишилер: «Бирөөгө сот болбо, өзүң да соттолбойсуң!» деген Кудайдын осуятын айтышкан учурда, бирөөгө сот болгон кишилерди, ошол ар бир кишиде жашаган Кудайдын бөлүкчөсү соттойт. Бул тууралуу бардык кишилер билип жүрүүгө тийиш. Сиз экөөбүздүн денебизде да өз бөлүкчөсү менен жашап жүргөн ошол Кудай, сиз экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү өзү укту, сиз экөөбүздүн жүргөн турганыбызды жана аракетибизди Кудай өзү көрдү, ошондуктан, сиз экөөбүзгө сот ишин Кудай өзү жүргүзөт!

Мирбек жетекчинин иш бөлмөсүнөн көңүлү көтөрүңкү болуп чыкты. Өзүнө тааныш энергиянын жагымдуу таасирин ал тулку бою менен сезип-билди. Денесинин ар кандай бөлүгүндө жылуулукту берчү бул тааныш энергияныМирбек сезип-билип атты жана анын ички үн менен берген жаңырыгын да укту.

Мирбек ведомствонун имаратынан сыртка чыкканда, аны аймалаган муздак шамал жана дарактагы кичинекей чымчыктын сайраган үнү тосуп алды. Үйгө баратканда, денесинин жеңил болушу жана көңүлүнө жаккан унаалардын туш келиши Мирбекти коштоду. Кудайдын ой-түшүнүгүн колдоого багытталган бөтөнчө, өзгөчөлөнгөн чечимди ишке ашыргандыгы үчүн, денесинде бөлүкчөсү бар Кудай, өз ыраазычылыгын ушинтип билдирип жатканын, Мирбек түшүнүп турду.

22.02.2006 жыл