Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Пока.

Пока.

Фото-ТТК

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич
- «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири, «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору. 

Илим менен Дин эмнелер жөнүндө жашырып айтышпайт? 

Адамзаты азыркы учурда кирип келген Жаңы замандын Жаңы доорунда жашап жатат. 2000-жылдан бери кишилер космикалык энергиялардын жаңы агымдарын өздөрүнө кабыл алып жатышат, жаңы энергиялардын кишиге тийгизген таасирлери алсыз болмок, эгерде кишилер Жаңы замандын белгилери менен жашай турган болсо.

Толук маалымат...

Фото-ТТК

«Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич
- - «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири, «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору. 

Атайын комиссия 

Юмор 

Кыргыз Республикасында, кыргыз эли менен болуп өткөн бөөдө кырсыктын кырдаалын жана себептерин атайын териштирүү 

АКТЫСЫ 

I. ЖАПА ЧЕККЕНДЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ3 (Глоссарийди караңыз) 

Кыргыз эли да Кудайдын түспөлүндө жана Кудайга окшош болуп жаралган, Кудайдын баласы болгон Адам6 атанын тукумунан болот. Кыргыз элинде да Космикалык мыйзамдын чегинде, Кудайдын мыйзамы менен жашоо милдети бар.

Толук маалымат...