Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Фото-ТТК

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич
- «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири, «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору. 

Илим менен Дин эмнелер жөнүндө жашырып айтышпайт? 

Адамзаты азыркы учурда кирип келген Жаңы замандын Жаңы доорунда жашап жатат. 2000-жылдан бери кишилер космикалык энергиялардын жаңы агымдарын өздөрүнө кабыл алып жатышат, жаңы энергиялардын кишиге тийгизген таасирлери алсыз болмок, эгерде кишилер Жаңы замандын белгилери менен жашай турган болсо.

Толук маалымат...

Фото-ТТК

«Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич
- - «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири, «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору. 

Атайын комиссия 

Юмор 

Кыргыз Республикасында, кыргыз эли менен болуп өткөн бөөдө кырсыктын кырдаалын жана себептерин атайын териштирүү 

АКТЫСЫ 

I. ЖАПА ЧЕККЕНДЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ3 (Глоссарийди караңыз) 

Кыргыз эли да Кудайдын түспөлүндө жана Кудайга окшош болуп жаралган, Кудайдын баласы болгон Адам6 атанын тукумунан болот. Кыргыз элинде да Космикалык мыйзамдын чегинде, Кудайдын мыйзамы менен жашоо милдети бар.

Толук маалымат...

Фото-ТТК

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич
- «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири, «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору.

Кудайга ким жакын?

Аңгеме

Асманды калың буурул булут тыкыс каптап турат. Аба салкын жана ным. Төрт күнгө созулган жаан кечээ түнү карга айланып, таңга маал токтоду. Бул болсо, материалдык эмес көрүнүштө Караңгылыкты тейлеген күчтөрменен Жарыкты тейлеген күчтөрдүн ортосунда чоң кармашуу болуп өттү, ал кармашуу Жарыкты тейлегенкүчтөрдүн жеңиши менен аяктады деген белги эле.

Ар бир ойдун материалдык абалга өтүшү жөнүндө чечим алдын ала материалдык эмес көрүнүштө кабыл алынат, андан кийин ал ой материалдык көрүнүштө ишке ашырылат. Карама каршы күчтөрдүн ортосундагы кармашуу ушундай чечимге жетишүү үчүн болот.

Толук маалымат...

Фото-ТТК

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич
- «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири, «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору.

 

Таңкы талаш

Аңгеме

2004 жылдын башталышы, жаңы жылдын биринчи жумуш күнү. Мерке-Бишкек каттамындагы поезд Бишкек шаарына жакындаган сайын карангылык артка кетенчиктеп, жарык алдыга умтулуп, Жерге өз өкүмдүгүн күчөтөт.

Толук маалымат...

Фото-ТТК

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич
- «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири, «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору.

 

 

Купедеги сүйлөшүүлөр

Аңгеме

Купедеги жымжырттыкты аял кишинин үнү бузду.

- Вагондун ичи суук экен, от жагышкан эмес окшойт – деди поездге жаңыдан кирген аял киши.

Эртеден бери купеде унчугушпай келе жатышкан жүргүнчүлөр аял кишинин үнү чыккан жакка баштарын буруп карашты. Алар вагонго жаңыдан кирген, сырткы келбети жагымдуу жаш орус келинди көрүштү. Жаңыдан кирген жаш орус келиндин башында баш кийими жок, үстүнө жеңил пальто кийип, оозун кыпкызыл кылып боёп алыптыр.

Толук маалымат...