Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player
  • 6. Киши»-нин жаралышы жана «Сүйүү» энергиясы.

Жер бетинде биринчи жаралган киши Кудайдын баласы болот, анын аты Адам болгон. Кудай Адамды эркек кылып жараткан.

Тиричиликти жараткан Кудай баласын өзүнүн түспөлүндө жана өзүнө окшош кылып жараткан, баласына кудайлык сапат берген. Тиричиликти жараткан Кудай ааламдагы бардык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрүн Адамдын денесинде тең салмактаган, Өзүнүн бир бөлүкчөсүн Адамдан тараган бардык укум-тукумдарда жашай ала турган кылган.

Толук маалымат...

Орусча «Дух» деген сөзгө кыргызча түшүндүрмө

Орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу туура түшүнүк да, так элес да жок.

Орустун ушул сөзүн баштапкы тамгасы чоң тамга менен жазылган Арбак деп которсо да болот, бирок «Чыныгы Рух» деген сөз жеткиликтүү түшүнүк жана элес бере алат.

«Чыныгы Рух» материалдык эмес, Жарык нурун чачыраткан энергиянын бир түрү, физикалык көзгө көрүнбөйт. Чыныгы Рух түбөлүккө жашайт.

Толук маалымат...

Түндөсү кишинин жаны жана Чыныгы руху физикалык денеден чыгышып, астралдык көрүнүшкө саякатка барышат. Кишинин жаны жана Чыныгы руху түндөсү саякатка чыгышканын жана кимдер менен жолугушканын айрым учурда кишидеги тышкы аң-сезим түшүнүп-биле албайт.

Өз түштөрүн эстеп калууга жөндөмдүү жана түшүндө түшүнүп-билип өз орундарын которушуп, өздөрү каалаган кишилер менен жолугушуп жүрүшкөн айрым индивидуумдар да бар. Бул иш, бардык башка иштердей эле, материалдык дүйнөгө тиешелүү болот, мындай иш жакшы ниетте же жаман ниет менен да аткарылышы мүмкүн. Бардыгы астралдык саякаттын максатына жана саякатка чыгуунун себебине көз каранды болот.

Толук маалымат...

Турмалин – чындыгында эле терс иондорду жаркылдата таратып, туруктуу магниттик талааны түзүп, жашоонун үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыз кылып турган чоң күчкө ээ болгон жалгыз таш, аны «жашоонун ташы» деп айтышат, ал карама-каршылыктардын кристалы болот. Турмалиндин ар кандай түсүнө жараша бул таштын да ар түрдүү касиеттери билинет. Бул кристалл физикалык денеге да, чыныгы рух менен жанга да өз таасирин тийгизет.

Толук маалымат...

       Жерде эң биринчи эмне болгон? Жерде баардыгынан мурун эмне пайда болгон? – деген ушул философиялык суроолорго Жаңы доордун Жаңы энергиясына ылайык жооп берүүгө убакыт келип жетти.

Жерде эң биринчи таштар болгон. Таштар дүйнөтартиптеги түзүлүштүн түбүндө жатышат. Илгери Жерди толугу менен суу каптап турган, дүйнөлүк океандын түбүндө болсо тирүү таштар жатышкан.

Толук маалымат...