Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

(Уландысы. Башы өткөн санында)

Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,

2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

6. «Киши»-нин жаралышы жана «Сүйүү» энергиясы.

Жер бетинде биринчи жаралган киши Кудайдын баласы болот, анын аты Адам болгон. Кудай Адамды эркек кылып жараткан.

Тиричиликти жараткан Кудай баласын өзүнүн түспөлүндө жана өзүнө окшош кылып жараткан, баласына кудайлык сапат берген. Тиричиликти жараткан Кудай ааламдагы бардык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрүн Адамдын денесинде тең салмактаган, Өзүнүн бир бөлүкчөсүн Адамдан тараган бардык укум-тукумдарда жашай ала турган кылган.

Кудай Адамды тиричиликтин бардык кабатында жашоого жөндөмдүү кылып жараткан, Адамды өзүнөн тараган бардык укум-тукумдарда өзүнүн чыныгы Рухунун бөлүкчөсү менен уланып жашай ала турган кылып жараткан. Кыргыздар Адамды «Адам ата» дешет.

Адам бир жүз он сегиз жашка чыкканда өзүнүн жалгыз экенин байкап, кайгыга батат. Баласын жалгыздык кайгыдан кутултуу үчүн, тиричиликти жараткан Кудай жер бетине экинчи кишини жаратат.

Кудай экинчи кишини аял кылып жаратат. Экинчи жаралган киши Кудайдын кызы болот, Кудай кызына да кудайлык сапат берген. Тиричиликти жараткан Кудай ааламдагы бардык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрүн кызынын денесинде да тең салмактаган, Өзүнүн бир бөлүкчөсүн кызынан тараган бардык укум-тукумдарда жашай ала турган кылган.

Толук маалымат...

Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,

2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

1. Орусчасы «Падшие ангелы» деген сөз.

Бул сөз кыргыз тилинде колдонулбайт, орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок.

Бул сөз кыргыз тилинде «шайтан» деп айтылып жүрөт. Бирок «шайтан» деген кыргыздын сөзү, «падшие ангелы» деген орустун сөзүнүн маанисин жеткиликтүү түшүндүрө албайт жана анын элесин көз алдыга так келтире албайт. «Куулуп түшкөн периштелер» деген сөздөрдүн курамы болсо, ушул «Падшие ангелы» деген орусча сөздүн туура түшүнүгүн жана элесин бере алат. Анткени, алар чындыгында эле периште болушкан. Бирок тиричиликти жараткан Кудайга чыккынчылык кылышып, Кудайга каршылык көрсөтүшкөн, анан, «асманда болгон кармашууда» Михаил (арабча Жебрейил) периштеден жеңилишип, Жерге куулуп түшүшкөн периштелер.

Ошондон бери «Куулуп түшкөн периштелер» кишинин жанын туткундашып, анын тиричиликти жараткан Кудайга болгон умтулуусуна тоскоолдук кылып келе жатышат. Алар периште болушкандыктан, кишинин денесиндеги чакралар кишинин өнүгүп-өсүшүндө чоң ролду ойноорун жакшы билишкен. Ар бир кишинин денесинде жашап жаткан тиричиликти жараткан Кудайдын бөлүкчөсүнө зыян келтирүү максатын көздөшүп, куулуп түшкөн периштелер кишинин денесиндеги чакралардын туура иштөөсүн атайылап бузуп коюшкан. Кишидеги чакралардын туура эмес иштеши кишидеги кудайлык сапаттын төмөндөшүнө алып келди. Кишилер чын Кудайды жалган кудайдан ажырата албай калышты.

Куулуп түшкөн периштелер өкүм сүрүү мөөнөтү аяктап калган Эски энергиянын өкүлү болушат, ушул себептүү алар ар кандай далилсиз жоболорду, дин ырым-жырымдарын, үрп-адаттарды, сыйкырчылык менен бакшылыктын көптөгөн түрлөрүн ойлоп табышып, кишилердин аң-сезимдерин тарытышып келишкен. Алар кишилерди жалган кудайларга ишендиришип, жерде караңгылыктын системасын жайылтууга чоң салымдарын кошуп келе жатышат.

Толук маалымат...

Президент К.С.Бакиевке,

Премьер-министр Ф.Ш.Куловко

жети ачык суроо

 

Биринчи суроо:

- Космикалык жандуу нерсе Эль Мория 1998-жылдын 18 декабрында Орусияда жашаган элге жиберген катында төмөнкүлөрдү айткан: «Карыз алуу үчүн, карыз ала турган өлкө күрөөгө бир нерсесин сөзсүз түрдө коюшу керек болот. Башкача болушу мүмкүн эмес. Карызга акча берген жак өзүндө жоготуунун болушуна жол бербейт, карызга акча берген жак көп акча кайрып алышы керек, карызга акча берген жак сөзсүз байышы керек.

Кайра-кайра карызга акча алып жашоого болбойт, тиленчилик менен турмуш-шарты жакшыртууга таптакыр мүмкүн эмес, эртеби-кечпи карызды кайтарып бериш керек болот жана банк аркылуу келген счётторду төлөөгө туура келет. Бул мыйзам болот жана мындай мыйзамдан качып кутула албайсың. Бирөөгө канчалык көп акча карызга берсең, ошончолук көп акча сага кайрылып келерин силер жакшы билесиңер. Дайыма карызга акча берип жүргөн жак, карызга акча алган жакты ийненин учуна отургузуп коюп (одоно сөз, бирок түшүнүктүү), өзү болсо байый берет, карыз алган жак болсо жакырлана берет жана көп нерсесин жоготот».

Эми сиздерге суроо:

- Сиздер космикалык жандуу нерсе Эль Мория менен макулсуздарбы? Эгерде макул болсоңуздар, анда эмне үчүн HIPC программасына кирүү үчүн элдин башын айландырууга мамлекеттик деңгелде жол берилди?

Толук маалымат...