Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Ар бир киши өзү калаган ар кандай аракеттин түрүн аткарууга укуктуу. Бирок, ар бир аракеттин аягы, ал аракетти аткарууда пайдаланылган энергиянын түрүнө түздөн-түз көз каранды болоорун кишилер билишпейт. Башкача айтканда, иш аракеттин аягы – бул бумерангдын иштеши же убакыттын кандайдыр бир бөлүгүндө, башкача түрдө жана башка жагдайда киши тарабынан аткарылган аракеттин кишиге кайрылып келиши болот.

Мисалы, келин жаштыкка салып, карып калган кайненесин баккысы келбей, кайненесине тийиштүү урмат-сый көрсөтпөдү дейли. Өзүнүн үй-бүлөөсү үчүн жана өзү үчүн гана жашагысы келген ал келин, алдын ала карып калган кишиси жок жашоонун элесин көз алдына кармап, анан эки жүздүүлүк энергиясын өзүнө жакындатты. Эки жүздүүлүк энергиянын окулттук таасири астында, ал келин үй-бүлөөнүн кызыкчылыгын гана ойлоп жашоого ишенчээк күйөөсүн оңой эле көндүрдү. Тактап айтканда, карып калган жана жакын адамдардын багуусуна муктаж болгон энесинен ал келин баласын алыстатты.

Толук маалымат...

* Юпитет планетасында жашаган энергетикалык жандуу нерсе Крайондун берген кабары боюнча, Жер жаңы деңгээлге чыгыш үчүн жана жаңы ченемде жашашы үчүн Жердин Магниттик Торун алмаштыруу керек болгон. Бул иш Крайондун тобуна тапшырылган. Крайондун тобу Жерге жаңы Магниттик Торду орнотуу ишин 1987 жылы баштап, 2002 жылы аяктаган.

Жердин жаңы Магниттик Тору адамзаттын өнүгүүсүн жаңы нукка салаарына шек жок. Мындан ары Эски энергияга тиешелүү эски шаблон менен жашоого жана иштөөгө болбойт.

* Жаңы доордо өз таасирин Жерге жана кишилерге тийгизип жаткан Жаңы Энергиянын үч өзгөчөлүгү бар:

1. Кишилерди күнөөтүйүндөрүнөн бошотот (освобождает от кармы). Киши алдын ала тазалануу процессин өтөт, эски байланыштарынан ажыратылат, кишинин көз караштары жана ой жүгүртүүлөрү өзгөрөт, андан кийин Жаңы Энергиянын кучагына кирет.

2. Кишилерге Кылдат дүйнөдө жашагандар менен тыкыс байланышууга жол ачып берди. Жерге жаңы Магниттик Торду орнотуу учурунда мурда орнотулган Физикалык жана Кылдат дүйнөлөрдүн ортосундагы чек алып салынды. Эми физикалык көзгө көрүнбөгөн энергетикалык жандуу нерселер менен физикалык көз менен жашагандардын аралыгы жакындаштырылды. Мындан ары ар бир киши өзүн өзү таанып-билүүгө жана өзүн өзү изилдөөгө толук кандуу шарттар бар.

3. Кишилерге өз каалоолорун материалдаштырууга же ишке ашырууга Жаңы Энергия көмөк көрсөтөт. Ал үчүн кишилер алдын ала тазаланышып, өз күнөөтүйүндөрүнөн бошотулушу керек. Тазаланган кишилер өз тагдырларын каалагандай өзгөртө алышат.

(Уландысы. Башы өткөн санында)

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич

Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,

2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

16. Орусчасы «Мантра» деген сөз.

Мындай сөз кыргыз тилинде колдонулбайт, орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок.

Мантра- бул кишидеги Кудайдын чыныгы Рухунун иш-аракетин күчөтүү максатында айтылуучу сырдуу формула же сырдуу чакыруу болот.

Жаңы замандын (2000 ж.) башталышы менен Жерде жашаган адамзатына Жаңы билимдер берилип жатат, Жер планетасынын кылдат көрүнүшүндө болуп жаткан окуяларга жаңыча түшүнүктөр бекитилип жатат. Доор алмашуу жүрүп жаткандыгын кишилер билишет.

Азыркы учурда дүйнө жүзү үчүн кишилердин куран окушу өтө зарыл, анткени куран окуу – бул Жер үчүн кошумча Жарык болот дегендикти билдирет. Киши куран окуп жатканда, мантра же буйруу айтып жатканда, ал жерге кошумча Жарык тартылат. Ал Жарык куран окуп жаткан, мантра же буйруу айтып жаткан кишидеги чакралар аркылуу Жерге келет.

Толук маалымат...

    Медицинада колдонулуучу ДНК деген медициналык термин «ди нуклеиновая кислота» деген сөздөрдүн кыскартылып атылышы болот.

Кишидеги ДНК 64 кодондон турат. Азыркы кишилерде 20 кодон гана иштетилет. Мындан сырткары үч кодон генетикалык программаларды токтотуу үчүн же жаңыларын ишке киргизүү үчүн колдонулат, калган кодондор иштетилбейт. Кишиде 24 кодон иштетилсе, андай кишинин иммундук системасы медицинанын түшүнүгүнө туура келген кадимки кишидеги иммундук системадан 3000 эсе күчтүү болот. Мындай иммунитетке ээ болгон кишиде СПИД оорусунан жана кетип бара жаткан Эски энергияга тиешелүү оорулардан биротоло кутулуу мүмкүнчүлүгү толук бар.

Кишидеги ДНК кишидеги аң-сезимдин деңгээлине карата да ар кандай болот. Алардын башкы айырмачылыгын ДНК-дагы хромосомдордун саны түзөт. Биринчи деңгээлде 42+2 хромосом болот (Австралиядагы айрым аборигендердин урууларына тиешелүү). Экинчи деңгээлде 44+2 хромосом болот (2000 жылга чейин төрөлүшкөн, бирок клеткаларына Жаңы энергетикалык код киргизилген кишилерге тиешелүү). Үчүнчү деңгээлде 46+2 хромосом болот (кишинин төртүнчү өлчөмүнүн жана Жаңы Алтынчы Рассасынын өкүлдөрү болушкан, 2000-жылдан тартып төрөлүп жатышкан балдарга тиешелүү). ДНК-нын кийинки деңгээлдери 48+2 жана 50+2 хромосомдордон турушат.

Толук маалымат...

(Уландысы.Башы өткөн санында) 

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич

Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,

2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

11.   Орусчасы «Трехлепестковое пламя» деген сөз.

Бул сөз кыргыз тилинде колдонулбайт, орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок.

«Үчгүлжалбырактуу жашоонун жалыны» деген ушул сөздөрдүн курамы «Трехлепестковое пламя» деген орустун сөзүнүн туура түшүнүгүн жана элесин бере алат.

«Үчгүлжалбырактуу жашоонун жалыны» болсо, жашоонун учкуну болуп саналган Христтин жалыны, ал тиричиликти жараткан Кудайдын уулдары менен кыздарынын (кишинин) жүрөк тарабында жайгашкан, материалдык эмес көрүнүштөгү жана башка ченемдеги жашыруун үйдө бекитилген. Христ бул материалдык дүйнөгө белгилүү болгон Иисус Христос эмес. Христ -бул ыйык от болот, ааламдын Христосу болуп саналат жана кишиде жашаган тиричиликти жараткан Кудайдын бөлүкчөсү менен кишинин жанын бириктире турган ортомчу болуп эсептелет.

Жашап өткөн пайгамбарлардын баардыгы ушул ааламдын Христосун көрүшкөндөн кийин гана, алардын жаны өзүндөгү тиричиликти жараткан Кудайдын бөлүкчөсү менен биригишип, «Асманга, Кудайга көтөрүлүп кетишкен».

Жүрөк тарапта жайгашкан ушул ыйык от болсо, тиричиликти жараткан Кудайдан балдарына берилген үч ыйык күчтү билдирет. Алар Кубаттын күчүүсү көк, көгүлтүр асманга окшош), Акылмандыктын күчүүсү сары, таза сары алтынга окшош) жана Сүйүүнүн күчү (роза гүлүнүн түсүнө окшош). 

12.   Орусчасы «Карма» деген сөз.

Орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок.

«Күнөөтүйүн» деген бириккен сөздөрдүн курамы «Карма» деген ушул орустун сөзүнүн туура түшүнүгүн жана элесин бере алат.

Толук маалымат...