Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Ар бир киши өзү калаган ар кандай аракеттин түрүн аткарууга укуктуу. Бирок, ар бир аракеттин аягы, ал аракетти аткарууда пайдаланылган энергиянын түрүнө түздөн-түз көз каранды болоорун кишилер билишпейт. Башкача айтканда, иш аракеттин аягы – бул бумерангдын иштеши же убакыттын кандайдыр бир бөлүгүндө, башкача түрдө жана башка жагдайда киши тарабынан аткарылган аракеттин кишиге кайрылып келиши болот.

Мисалы, келин жаштыкка салып, карып калган кайненесин баккысы келбей, кайненесине тийиштүү урмат-сый көрсөтпөдү дейли. Өзүнүн үй-бүлөөсү үчүн жана өзү үчүн гана жашагысы келген ал келин, алдын ала карып калган кишиси жок жашоонун элесин көз алдына кармап, анан эки жүздүүлүк энергиясын өзүнө жакындатты. Эки жүздүүлүк энергиянын окулттук таасири астында, ал келин үй-бүлөөнүн кызыкчылыгын гана ойлоп жашоого ишенчээк күйөөсүн оңой эле көндүрдү. Тактап айтканда, карып калган жана жакын адамдардын багуусуна муктаж болгон энесинен ал келин баласын алыстатты.

 Арадан жылдар өттү. Ал келин болсо, өз курагына жараша ар түрлүү оорулары бар карып калган кемпир болду. Кемпир жакын кишилердин багуусуна муктаж болду, балдарынын жана неберелеринин курчоосунда кубанып жашагысы келди. Бирок, Кудайдын жана Космостун мыйзамдары өзгөрүлбөстүк касиетке ээ болушат. Кемпирдин келиндери да караңгылыкты тейлөөчү энергиянын кызматын пайдаланууга өтүштү. Карып калган энесинен келиндер өз күйөөлөрүн алыстатуу үчүн, кезек менен алар да эки жүздүүлүк энергияны өздөрүнө жакындатышты.

Киши эркиндикке болгон өз укугун туура эмес пайдалануусунун аягы эмне менен бүткөндүгү ушул окуяда көрсөтүлдү. Иш аракеттин аягы – бул бумерангдын иштеши же убакыттын кандайдыр бир бөлүгүндө, башкача түрдө жана башка жагдайда киши тарабынан аткарылган аракеттин кишиге кайрылып келиши болот. Эгерде келиндер караңгылыкты тейлөөчү энергиянын кызматын колдонуудан баш тартышса жана кудайдын оң энергиясын өздөрүнө жакындатышса, тагыраак айтканда алар карып калган кишилерге сүйүү энергиясы менен жакындашса, анда келиндер карыган кезде сыйлуу багууда болушуп, өз балдарынын жана неберелеринин курчоосундагы кубаныч жашоо менен жашашмак.

Карыган кишилерге урмат-сый көрсөтүүгө, аларга сүйүү энергиясын багыттап турууга Куранда көп көңүл бурулган, бумерангдын иштешине кабылбас үчүн, мусулмандарга өз ата-энелерин талкууга албоо боюнча да Куранда сунуш берилгендигин азыркы кишилер билип жүрүүсү керек.

Азыркы учурда Эски энергия артка чегинип, тиричиликтеги көрүнүштүн артын көздөй жыла баштады. Себеби, 2000-жылдан бери Жаңы доорго тиешелүү болгон Жаңы энергиянын агымдары Жерге жана кишилерге түшүп жатат. Өз өнүгүүсүндө түзүлгөн кышаюну түздөөнү каалаган кишилерге, ушул Жаңы энергия жардам бере алат. Бул деген, Жаңы энергиянын алкагында аракеттерди жүргүзүүгө кишилерге убакыт келип жетти дегендикти билдирет! Кишини кыйноо үчүн бумерангдын иштешин камсыздаган Эски энергияга тиешелүү эски калыптардан киши өз ыктыяры менен баш тартуусу керек.

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич - «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири.