Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

    Медицинада колдонулуучу ДНК деген медициналык термин «ди нуклеиновая кислота» деген сөздөрдүн кыскартылып атылышы болот.

Кишидеги ДНК 64 кодондон турат. Азыркы кишилерде 20 кодон гана иштетилет. Мындан сырткары үч кодон генетикалык программаларды токтотуу үчүн же жаңыларын ишке киргизүү үчүн колдонулат, калган кодондор иштетилбейт. Кишиде 24 кодон иштетилсе, андай кишинин иммундук системасы медицинанын түшүнүгүнө туура келген кадимки кишидеги иммундук системадан 3000 эсе күчтүү болот. Мындай иммунитетке ээ болгон кишиде СПИД оорусунан жана кетип бара жаткан Эски энергияга тиешелүү оорулардан биротоло кутулуу мүмкүнчүлүгү толук бар.

Кишидеги ДНК кишидеги аң-сезимдин деңгээлине карата да ар кандай болот. Алардын башкы айырмачылыгын ДНК-дагы хромосомдордун саны түзөт. Биринчи деңгээлде 42+2 хромосом болот (Австралиядагы айрым аборигендердин урууларына тиешелүү). Экинчи деңгээлде 44+2 хромосом болот (2000 жылга чейин төрөлүшкөн, бирок клеткаларына Жаңы энергетикалык код киргизилген кишилерге тиешелүү). Үчүнчү деңгээлде 46+2 хромосом болот (кишинин төртүнчү өлчөмүнүн жана Жаңы Алтынчы Рассасынын өкүлдөрү болушкан, 2000-жылдан тартып төрөлүп жатышкан балдарга тиешелүү). ДНК-нын кийинки деңгээлдери 48+2 жана 50+2 хромосомдордон турушат.

Өз ыктыяры менен дитин Кудайга буруп, өз каалоосу менен диний үрп-адаттарды аткара баштаган кишиде ДНК-нын абалы да өзгөрө баштайт, андай киши көп оорулардан кутулат. Анткени, курандын кырааты менен окулушу, Ыйык китептерде айтылгандарга кишинин көңүл бурушу, андай кишиде ишенимди, Кудайды жана бардык кишилерди бирдей сүйүү сезимин пайда кылат.

Күнөөтүйүн кишинин жан-ына гана тиешелүү. Өз каалоосу менен күнөөтүйүндөрдөн тазалана баштаган кишиде да ДНК-нын абалы өзгөрөт. Себеби, андай киши жашоосуна оңдоолорду киргизет, жакындарын таң калтырып, өз тагдырын өзү өзгөртө баштайт. Күнөөтүйүндөрдөн тазалана баштаган кишинин жашоосу да, биологиясы да өзгөрөт.

Азыркы Илим менен Дин кызматкерлери маалыматты материалдык көрүнүштөн алышкандыктан, алар аң-сезимдери менен тиричиликтин башка түрүнө жакындай алышпайт. Тиричиликтин башка түрүндө жашаган аң-сезимдүү нерселер менен маектешүү үчүн, кишиде алардын термелүүсүнө шайкеш келген дене болушу керек. Эгерде кишинин денеси тиричиликтин башка түрүндө жашаган аң-сезимдүү нерселердин термелүүсүнө шайкеш келбесе, маектешүүдөн кийин андай кишиде психоневрологиялык ооруга чалдыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Денени даярдоо процесси ДНК-нын абалын өзгөртүүгө алып келет.

Эзотерикалык билимге ээ болгон кишилердин ДНК-сынын абалы өзгөртүлгөн, алардын денелери космикалык энергиялардын жаңы агымдарын тоскоолдуксуз өткөрүп турат.