Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

(Уландысы. Башы өткөн санында)

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич

Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,

2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

16. Орусчасы «Мантра» деген сөз.

Мындай сөз кыргыз тилинде колдонулбайт, орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок.

Мантра- бул кишидеги Кудайдын чыныгы Рухунун иш-аракетин күчөтүү максатында айтылуучу сырдуу формула же сырдуу чакыруу болот.

Жаңы замандын (2000 ж.) башталышы менен Жерде жашаган адамзатына Жаңы билимдер берилип жатат, Жер планетасынын кылдат көрүнүшүндө болуп жаткан окуяларга жаңыча түшүнүктөр бекитилип жатат. Доор алмашуу жүрүп жаткандыгын кишилер билишет.

Азыркы учурда дүйнө жүзү үчүн кишилердин куран окушу өтө зарыл, анткени куран окуу – бул Жер үчүн кошумча Жарык болот дегендикти билдирет. Киши куран окуп жатканда, мантра же буйруу айтып жатканда, ал жерге кошумча Жарык тартылат. Ал Жарык куран окуп жаткан, мантра же буйруу айтып жаткан кишидеги чакралар аркылуу Жерге келет.

17. Орусчасы «Веление» деген сөз.

Мындай сөз кыргыз тилинде колдонулбайт, орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок.

«Буйруу» деген кыргыздын сөзү орустун «Веление» деген ушул сөзүнүн маанисин жакындатып берет. «Буйруу» -бул кишинин өз чечимин же өз эркин жарыялоосу; күчтөрдүн түрлөрүн аныктоосу же аларга буйрук берүүсү; кишинин энергетикалык жандуу нерселер жөнүндө токтом чыгаруусу, буйрук кылуусу, көрсөтмө берүүсү, буйруусу, бийлөөсү; ошондой эле Кудайдын катышуусун чакыруусу, Кудайдын аң-сезимин, энергиясын жана жарыгын чакыруусу, Кудайдын кубатын жана коргоосун, тазалыгын жана жетилүүсүн чакыруусу.

Жаңы замандын (2000 ж.) башталышы менен Жерде жашаган адамзатына Жаңы билимдер берилип жатат, Жер планетасынын кылдат көрүнүшүндө болуп жаткан окуяларга жаңыча түшүнүктөр бекитилип жатат. Доор алмашуу жүрүп жаткандыгын кишилер билишет.

Азыркы учурда дүйнө жүзү үчүн кишилердин куран окушу өтө зарыл, анткени куран окуу – бул Жер үчүн кошумча Жарык болот дегендикти билдирет. Киши куран окуп жатканда, мантра же буйруу айтып жатканда, ал жерге кошумча Жарык тартылат. Ал Жарык куран окуп жаткан, мантра же буйруу айтып жаткан кишидеги чакралар аркылуу Жерге келет.

18. Орусчасы «Тонкий мир» деген сөз.

«Кылдат дүйнө» деген кыргыздын сөз курамы орустун «Тонкий мир»  деген ушул сөз курамынын маанисин жакындатып берет.«Кылдат дүйнө»деген сөздүн түшүнүгүн жана элесин болсо, кыргыздар жомоктордогу түшүнүк жана элес катары кабыл алуу менен эле чектелишет.

Кишинин денеси жети денеден турат. Бир денеси(Физикалык денеси) физикалык көрүү жолу менен көрүлөт. Ал эми калган алты денеси (чыныгы Рухтук денеси) физикалык көзгө көрүнбөйт, эфирлик көрүү жолу менен гана көрүнөт. Ошол эфирлик көзгө көрүнгөн энергетикалык жандуу нерселердин жашаган дүйнөсүн «Кылдат дүйнө» деп айтышат. Физикалык дүйнө менен Кылдат дүйнө, БИР БҮТҮН дүйнөнүн эки бөлүгү болушат, бул эки дүйнө өздөрү эч качан бөлүнбөйт жана аларды бөлүп кароо сокурчулукка жатат.

Эгерде хирург кишинин бир колун кесип ыргытып жиберсе, анда Физикалык дүйнөдө гана ал кишинин бир колу жок болот. Ал эми Кылдат дүйнөдө ал кишинин эки колу тең бүтүн бойдон кала берет, ал киши Кудайдын алдына бүтүн энергетикалык денеси менен гана барат. Ушул себептен Мухаммед пайгамбар мусулмандарга кайрылып: «өлгөндөн кийин бардыгыңар Алла-талаанын алдына жылаңайлак, жылаңач болуп жана эркектик мүчөөңөр кесилбей барасыңар» деп айткан.

Жерден тышкаркы жогорку деңгээлдеги аң-сезимдин берген маалыматы боюнча Жер планетасынын кылдат көрүнүшүндө жүргүзүлгөн өзгөртүүлөр 2012 жылга чейин ийгиликтүү аяктады. Жердин кылдат көрүнүшүндөгү бардык катмарлар өздөрүнө тиешеси жок катмарларга кирип алышкан караңгылыктын энергияларынан тазаланды. Бирок, физикалык көрүнүшкө жакын турган Жердин төмөнкү астралдык катмары тазаланган жок. Себеби, өздөрүнө тиешеси жок жогорку термелүүсү бар катмарларга мыйзамсыз кирип алышкан күчтөр, азыр Жердин төмөнкү катмарына түртүлүп барды. Жердин төмөнкү катмарына түртүлүп барган бул күчтөрдө Кудайдын энергиясын алуучу өз булактары жок, алар кудайга жакпаган иштерди жасаган кишилердин энергиялары менен азыктанып жүрүшөт.

19. Орусчасы «Души светоносцы» деген сөз.

Мындай сөз кыргыз тилинде колдонулбайт, орусчаны билбеген кыргыздарда орустун ушул сөзүнүн курамы тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок.

«Жарыкты күчөтүүчү жандар» деген сөздөрдүн курамы, орустун «Души светоносцы» деген ушул сөзүнүн түшүнүгүн жана элесин жакындатып бере алат.

«Жарыкты күчөтүүчү жандар» деп, кимде ким өзүнөн ааламдык Христостун Жарыгын чыгара алса, кимде ким Кудайдын чексиз сүйүү энергиясын өзүнөн чачырата алса, кимде ким Кудайдын ар-намысын жана чындыкты коргоп жатып, өзүндө да жана башкаларда да Христ катышкан жашоонун жоопкерчилигин мойнуна ала алса, кимде ким Христин аң-сезимине ээ болуп, бардыгына өзүндөгүдөй жарык нурун тең чачыратууну алып келе алса, ошону айтат.

Иисус болсо, он сегиз жыл Чыгыш илимин ийне-жибине чейин териштирип билгенден кийин гана анын денесинен ааламдык Христостун Жарык нуру чачырай баштаган. Ал ааламдын Христосу Кудайдын баласы болот.

20. «ДНК» деген медициналык термин.

Медицинада колдонулуучу ДНК деген медициналык термин «ди нуклеиновая кислота» деген сөздөрдүн кыскартылып атылышы болот.

Кишидеги ДНК 64 кодондон турат. Азыркы кишилерде 20 кодон гана иштетилет. Мындан сырткары үч кодон генетикалык программаларды токтотуу үчүн же жаңыларын ишке киргизүү үчүн колдонулат, калган кодондор иштетилбейт. Кишиде 24 кодон иштетилсе, андай кишинин иммундук системасы медицинанын түшүнүгүнө туура келген кадимки кишидеги иммундук системадан 3000 эсе күчтүү болот. Мындай иммунитетке ээ болгон кишиде СПИД оорусунан жана кетип бара жаткан Эски энергияга тиешелүү оорулардан биротоло кутулуу мүмкүнчүлүгү толук бар.

Кишидеги ДНК кишидеги аң-сезимдин деңгээлине карата да ар кандай болот. Алардын башкы айырмачылыгын ДНК-дагы хромосомдордун саны түзөт. Биринчи деңгээлде 42+2 хромосом болот (Австралиядагы айрым аборигендердин урууларына тиешелүү). Экинчи деңгээлде 44+2 хромосом болот (2000 жылга чейин төрөлүшкөн, бирок клеткаларына Жаңы энергетикалык код киргизилген кишилерге тиешелүү). Үчүнчү деңгээлде 46+2 хромосом болот (кишинин төртүнчү өлчөмүнүн жана Жаңы Алтынчы Рассасынын өкүлдөрү болушкан, 2000-жылдан тартып төрөлүп жатышкан балдарга тиешелүү). ДНК-нын кийинки деңгээлдери 48+2 жана 50+2 хромосомдордон турушат.

Өз ыктыяры менен дитин Кудайга буруп, өз каалоосу менен диний үрп-адаттарды аткара баштаган кишиде ДНК-нын абалы да өзгөрө баштайт, андай киши көп оорулардан кутулат. Анткени, курандын кырааты менен окулушу, Ыйык китептерде айтылгандарга кишинин көңүл бурушу, андай кишиде ишенимди, Кудайды жана бардык кишилерди бирдей сүйүү сезимин пайда кылат.

Күнөөтүйүн кишинин жан-ына гана тиешелүү. Өз каалоосу менен күнөөтүйүндөрдөн тазалана баштаган кишиде да ДНК-нын абалы өзгөрөт. Себеби, андай киши жашоосуна оңдоолорду киргизет, жакындарын таң калтырып, өз тагдырын өзү өзгөртө баштайт. Күнөөтүйүндөрдөн тазалана баштаган кишинин жашоосу да, биологиясы да өзгөрөт.

Азыркы Илим менен Дин кызматкерлери маалыматты материалдык көрүнүштөн алышкандыктан, алар аң-сезимдери менен тиричиликтин башка түрүнө жакындай алышпайт. Тиричиликтин башка түрүндө жашаган аң-сезимдүү нерселер менен маектешүү үчүн, кишиде алардын термелүүсүнө шайкеш келген дене болушу керек. Эгерде кишинин денеси тиричиликтин башка түрүндө жашаган аң-сезимдүү нерселердин термелүүсүнө шайкеш келбесе, маектешүүдөн кийин андай кишиде психоневрологиялык ооруга чалдыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Денени даярдоо процесси ДНК-нын абалын өзгөртүүгө алып келет.

Эзотерикалык билимге ээ болгон кишилердин ДНК-сынын абалы өзгөртүлгөн, алардын денелери космикалык энергиялардын жаңы агымдарын тоскоолдуксуз өткөрүп турат.