Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

(Глоссарийден үзүндү, автор Тынчтыкбек Койчуманов)

4. Орусчасы «Плотский ум» деген сөз.

Бул сөз кыргыз тилинде колдонулбайт, орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок.

«Жасалма рух» деген сөздүн курамы, ушул «Плотский ум» деген орустун сөз терминин туура түшүнүгүн жана элесин бере алат.

«Жасалма рух» менен «Жан»-дын айырмасын билишпегендиктен, азыркы кыргызстандагы кишилер өздөрүнүн жашоо-тиричилигинде «Жасалма рух»-тун муктаждыктарын «Жан»-дын муктаждыктары катары кабыл алып калышкан. Ушул себептүү Дин да, Мамлекет да кишинин физикалык көзгө көрүнгөн жагынын кызыкчылыктарын канаттандыруу менен алек.

Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү боюнча билими жок «көзү ачык» аталгандар, «Жасалма рух»-ту болсо «Арбак», «Азиз» дешип кишилерге туура эмес түшүнүк берип жүрүшөт.

Азыркы кишилер тарабынан «Жан»-дын муктаждыктары качан киши кырсыкка туш болгондо же киши катуу ооруга чалдыкканда гана эске алынат.

«Жасалма рух» Эски энергиянын өкүлү болот. Ушул себептүү, «жасалма рух» адамзатына Космикалык аң-сезимдер жиберген маалыматтарды жана Космостон түшкөн жети нурдун кишиге тийгизген таасирлерин бурмалоочу функцияны аткарат, кишинин «жан»-ына үстөмдүк кылууну эңсейт.

«Жасалма рух» убактылуу жашайт. Кишинин физикалык денеси ишке жараксыз болуп калгандан кийин, кишинин жаны «асманга көтөрүлөт», кишинин жасалма руху ишке жараксыз болгон физикалык денени коштоп жер астына барат. Жанга тиешеси жок, бирок, кишилерди караңгылыктын мыкчымында кармаган жалган кудайга керек болгон өлгөн кишинин тапкан дүнүйөсү, салт-санасы, үрп-адаттары жерде калып, «Жасалма рух»-тун карамагына өтөт.

«Жасалма рух» материалдык эмес, кишидеги тиричиликтин бир түрүндө жашаган Караңгы нурун чачыраткан энергиянын бир бөлүкчөсү, физикалык көзгө көрүнбөйт.

Жасалма рухту жок кылууга болбойт, кишидеги аң-сезимдин абалын кеңейтүү жолу менен гана жасалма рухтун абалын өзгөртүүгө болот. Аң-сезимдин абалын кеңейтүү үчүн, киши аң-сезимдүү тиричиликтин түбүн көздөй ой жүгүртүшү керек.

Жаңы доордун (2000 ж.) башталышы менен жерде энергиялардын алмашуусу башталды. Жаңы энергия келип, Эски энергияны ордунан жылдырып жатат. Жаңы энергиялардын кишилерге тийгизген таасирлери күндөн күнгө көбөйүдө.

Кыргызстанда Эски энергия Мамлекеттин бардык тармактарында, Дин чөйрөсүндө терең тамыр алып, катуу отурукташып калган. Ушул себептен, Жаңы энергиянын келиши бийлик чөйрөсүндөгүлөргө күтүлбөгөн көйгөйлөрдү күндөн күнгө көбөйтүүдө. Анткени, Жаңы энергиянын агымдары кишилердин денесиндеги энергетиканын абалын өзгөртүүдө, кишилерде жаңыча ой-жүгүртүүчү, энергиялардын таасирин туюп-сезүүчү жөндөмдөрдү пайда кылууда.

Эски энергиянын кулуна айланып калышкан мамлекеттик кызматтагы кишилерде, дин кызматкерлеринде Жаңы доордун талабына туура келген физикалык жана Кылдат дүйнөлөрдүн бирдиктүүлүгүнө багыт берүүчү жаңыча ой-жүгүртүүчү жана туюп-сезүүчү жөндөмдөр жок. Ошондуктан алар энергиялар алмашуу учурунда эмне кылаарын билишпей, ээлеген кызматтарынан ажырап калбас үчүн, кетип бара жаткан Эски энергиянын этегине катуу тырмышып, караңгылыктын энергияларын өздөрүнө чакырышып, кыргыз элинин эволюциясынын жаңы багытын бийликтин күчү менен эски энергиянын нугуна түшүрүүгө умтулуп жатышат.

Кудайдын жана Космикалык мыйзамдардын бар экендигин, анын негизинде ар бир аракетке каршы аракет болоорун бийлик чөйрөсүндөгүлөр уккулары да келишпейт.