Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Орусча «Дух» деген сөзгө кыргызча түшүндүрмө

Орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу туура түшүнүк да, так элес да жок.

Орустун ушул сөзүн баштапкы тамгасы чоң тамга менен жазылган Арбак деп которсо да болот, бирок «Чыныгы Рух» деген сөз жеткиликтүү түшүнүк жана элес бере алат.

«Чыныгы Рух» материалдык эмес, Жарык нурун чачыраткан энергиянын бир түрү, физикалык көзгө көрүнбөйт. Чыныгы Рух түбөлүккө жашайт.

«Чыныгы Рух» кишидеги үчүнчү аспект (көрүнүш) болуп эсептелет, өзү физикалык дене менен жандан кийин турат. «Чыныгы Рух» Жердеги жашоого «жан» менен кошо келет, Кудай алдында «жан»-дын Жердеги жашоосундагы өнүгүп-өсүшү боюнча жоопкерчиликти алат. Кишидеги тиричиликтин бир түрүндө «жан» жашаса, экинчи түрүндө «чыныгы Рух» жашап, кишинин өнүгүп-өсүшүнө багыт берип турат.

Жерде өнүгүп-өсүүсү ийгиликтүү аяктаган жана деңгээли боюнча Кудайдын Рухунун деңгелине жеткен чыныгы Рух – Оттуу Рух болуп калат. Оттуу Рух болсо, жерге киши катары келе албайт. Анткени, Оттуу Рухтун аң-сезиминен маалымат алып берүүчү курамдардагы жогорку Чыңалуу менен Термелүү, кишинин физикалык денесиндеги мээсин, жүлүндөрүн күйгүзүп салат, угуу жана көрүү жөндөмдөрүн өрттөп коёт. Ошон үчүн Оттуу Рух Кылдат дүйнөдө гана жашайт. Рухтун бөлүкчөлөргө бөлүнүшүнө байланыштуу, адамзатка жардам берүү үчүн, Оттуу Рухтун бир бөлүкчөсү кишинин жаны менен кошо Жерге келе алат.

Кишинин физикалык денеси ишке жарабай калгандан кийин (кишиге физикалык өлүм келгенде), чыныгы Рух менен жан жашоолорун башка ченемдерде (планеталарда, системаларда) улантышат.

Кыргызда көзү ачык аталгандарда жасалма рух менен чыныгы Рух тууралуу туура түшүнүк жана так элес жок болгондуктан, алар астралдык көрүнүштөгү жасалма рухтун айткандарын кишинин чыныгы Рухунан алынган маалымат катары берип жүрүшөт. Чыныгы Рухтан маалымат ала турган кишиде, анын Чыңалүүсу менен Термелүүсүнө туруштук бере ала турган дене керек болот.

Жаңы доордун (2000 ж.) башталышы менен адамзаттын жашоосундагы парадигмалар алмашылды. Мындан ары биринчи планда кишинин физикалык көзгө көрүнбөгөн жагы - «Чыныгы Рух» болот, экинчи планда кишинин физикалык көзгө көрүнгөн жагы - «материя» болот.

(«Глоссарий». Автор Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич)