Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Турмалин – чындыгында эле терс иондорду жаркылдата таратып, туруктуу магниттик талааны түзүп, жашоонун үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыз кылып турган чоң күчкө ээ болгон жалгыз таш, аны «жашоонун ташы» деп айтышат, ал карама-каршылыктардын кристалы болот. Турмалиндин ар кандай түсүнө жараша бул таштын да ар түрдүү касиеттери билинет. Бул кристалл физикалык денеге да, чыныгы рух менен жанга да өз таасирин тийгизет.

Роза түстөгү турмалин ташы – сүйүүнүн ташы деп айтылат, ал карама-каршылыкты тең салмактайт, туюп билүүгө, сезимге таасирин тийгизет.

Жашыл түстөгү турмалин ташы – физикага таасирин тийгизет, ал аниондорду, иондорду бөлүп чыгарат, организмдин иммунитетин жогорулатат. Жашыл түстөгү турмалин ташы туруктуу магниттик талааны генерациялоого жөндөмдүү келет.

Ушинтип, физика жаатында кишинин электр жана магниттик талааларын жигердендирүү аркылуу, турмалин организмдин жашоого болгон жөндөмдүлүгүн жана жашоону камсыздап турушун колдоп турат. Бул чындыгында эле аябай чоң күчкө ээ болгон кристалл, ал карама-каршылыкты жөндөп туруу аркылуу, кишидеги эки башталыштын жигердендирип туруусуна жана тең салмакта болушуна мүмкүнчүлүк берет.

Нефрит – өзүнөн жасалган буюмдары көпчүлүккө белгилүү болгон сыяктуу эле бул көбүрөөк белгилүү таш. Бул таш тууралуу маалыматтар көп, бирок кишилерге бул таштын айрым сапаттары белгисиз жана ал сапаттарды пайдаланышпайт.

Нефриттен жасалган буюмдар кишинин ден соолугун калыптандыруу үчүн, кишинин организминде пайда болгон ченемдерден четтеп кетүүлөрдү калыптандыруу үчүн колдонулат. Түшүнбөстүктүн натыйжасында, эки башталыштын Бирдиктүүлүгү жөнүндө мыйзамды өз эрки менен же эрксиз абалда бузуунун кесепетинен айрым аялдарда шишик оорулар, миомалар пайда болот. Ушундай учурда денеде таза теринин калыптанышына ушул нефрит ташы жардам берет. Нефрит кандын жашоого болгон жөндөмдүүлүгүн жана туруктуу алмашуусун жөндөп туруу менен, кишидеги канды да калыптандырат.

Табийгый турмалинден жана нефриттен жасалган буюмдар кишиге сакайтуучу таасирин тийгизишет, талаалар менен карама-каршылыктардын абалын дайыма тең салмакта кармоого табийгый таштардан жасалган буюмдар кишиге жардам беришет.

Жасалма жол менен өстүрүлгөн таштардан жасалган буюмдарда сакайтуучу касиет жок болот.