Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Түндөсү кишинин жаны жана Чыныгы руху физикалык денеден чыгышып, астралдык көрүнүшкө саякатка барышат. Кишинин жаны жана Чыныгы руху түндөсү саякатка чыгышканын жана кимдер менен жолугушканын айрым учурда кишидеги тышкы аң-сезим түшүнүп-биле албайт.

Өз түштөрүн эстеп калууга жөндөмдүү жана түшүндө түшүнүп-билип өз орундарын которушуп, өздөрү каалаган кишилер менен жолугушуп жүрүшкөн айрым индивидуумдар да бар. Бул иш, бардык башка иштердей эле, материалдык дүйнөгө тиешелүү болот, мындай иш жакшы ниетте же жаман ниет менен да аткарылышы мүмкүн. Бардыгы астралдык саякаттын максатына жана саякатка чыгуунун себебине көз каранды болот.

Физикалык дененин сыртында, тыгыздыгы суюгураак келген денелерде (астралдык, менталдык, эфирдик) саякат жасоо бул табигый көрүнүш болуп эсептелет. Бирок, эгерде түшүнүп-билип астралдык көрүнүшкө чыгуу кээ бир индивидуумга таасир тийгизүү үчүн же ага зыян келтирүү үчүн пайдаланылса, анда кишинин мындай аракеттери, физикалык көрүнүштө туруп, чак түштө, акыл-эси өз жайында болуп жасаган кишинин аракеттери кандай күнөө-түйүндөрдү пайда кылса, астралдык көрүнүшкө чыккан кишиге да ошондой күнөө-түйүндөрдү алып келет. Тышкы аң-сезимдин түшүнө-билбегени, астралдык көрүнүштө жасалган кишинин жоругу үчүн, кишини күнөө-түйүндү чечүү жоопкерчилигинен бошотпойт. Бул айтылгандар эл арасында «көзү ачык», «сыйкырчы» аталгандарга жана бакшыларга түздөн түз тиешеси бар.

Көпчүлүк кишилер аң-сезимдин ойго кезиндеги абалына караганда, күнөө-түйүндү алып келүүчү жаман иштерди түшүндө көп жасашат. Эгерде киши өч алууга же бузукулук жыныстык мамилелерди аткарууга байланышкан иштерди оюунда жасаса, анда ушундай өч алуу же бузукулук жыныстык мамилелерди аткаруу физикалык көрүнүштө аткарылганда кишиге кандай күнөө-түйүндөрдү алып келсе, андай жаман иштерди оюунда жасаган кишиге да ошондой күнөө-түйүндөрдү алып келет. Ушул себептен киши өз ойлоруна жана сезимдерине дайыма көзөмөл жүргүзүп турушу өтө маанилүү болот.

Кишилер уктаар алдында өздөрүндө болгон ойлордун термелүүсүнө туура келген астралдык катмарларга түнкү түш көрүү учурунда тартылышат. Эгерде киши уктаар алдында коркунучтуу кино көрсө же мас болушкан кишилердин арасында болгон болсо, анда киши түшүндө термелүүсү туура келген астралдык көрүнүштүн катмарларына тартылып, кечки эс алуусун андан ары улантат. Мындай учурда да киши, физикалык көрүнүштө аткарганда келип чыккандай күнөө-түйүндөрдүн катмарларын өзүндө пайда кылат.

Киши күн бою өзүн калыптандырып туруусу өтө маанилүү болот, айрыкча уктаар алдында киши өзүн өзү калыптандырып турушу өтө зарыл. Эгерде киши уктаар алдында кудайга сыйынса, анда абдан жакшы болот. Уктаар алдында Кудайга сыйынбаган кишилер жай чыккан музыканы угушу же бак аралап басышы же балдарына жакшы, кызыктуу жомокторду окуп бериши зарыл. Баардык кишилер уктаардан мурда, аларды Улуу Ак Бир туугандык жайгашкан ыйык жерге, Жарыктын эфирдик чөйрөсүнө узатып коюуларын периштелерден сөзсүз суранышы керек.

Жаны Кудайга көтөрүлгөндөрдүн кимиси менен түшүндө жолугушууну кааларын жана кандай суроого жооп алгысы келерин киши периштелерге тартынбай айтса болот. Уктаар алдында жаны Кудайга көтөрүлгөндөргө аты аталып суроо берилгенде, эртеси киши ойгоноору менен өз ойлорун топтоп, түшүндө берген суроосуна жаны Кудайга көтөрүлгөндөрдөн алынган жооптуу эстеши керек, анан жоопту дароо кагазга жазып коюу керек болот.