Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Кудайдын жанына көтөрүлгөн, Укугу чектелбеген кожоюн Эль Мория

Космикалык жандуу нерсе Эль Мория, азыркы учурда Кудайдын эркин чагылдырган Биринчи Нурдун Чоханы болот. Эль Мория менен архангел Михаил, жуманын ар бир шейшембисинде ушул сакайтуучу касиети бар Нурду жерге жана кишилерге багыттап турушат. Бул Нур болсо, асманда көрүнгөн радугадагы Жети Нурдун бирөөсү болот. Түсү көк (көгүлтүр асмандай). Ушул Кудайдын кудреттүү энергиясын «Тамак чакрасы» деген кишидеги жети чакранын9 бири тосуп алат.

Толук маалымат...

Киши жана энергиялардын кыймылы

Киши энергиялардын эсеби менен жашайт жана өтүп жаткан энергиялар менен тамактанат, ушул себептүү кишинин денеси аркылуу ар түрдүү энергиялар дайыма ары-бери өтүп турушат.

Кишинин ден-соолугу таза абалында кишиде энергиялар топтолбойт, эгерде өтүп жаткан энергиялар кишиге таандык эмес болсо, анда кишинин энергетикалык меридиандары аркылуу энергия ээн-эркин өтө берет жана агымын андан ары уланта берет. Кээде айрым себептер менен кишиде энергиялардын ары-бери өтүшү оорлошуп калат, энергиялардын жолунда тосколдуктар пайда болот. Андай жерлерде энергиялардын уюп катып калышы, энергиялардын топтолуп туруштары пайда болот. Энергиялар топтолушкан жерлерде оору пайда болот.

Толук маалымат...

(Глоссарийден үзүндү, автор Тынчтыкбек Койчуманов)

6. «Киши»-нин жаралышы жана «Сүйүү» энергиясы.

Жер бетинде биринчи жаралган киши Кудайдын баласы болот, анын аты Адам болгон. Кудай Адамды эркек кылып жараткан.

Тиричиликти жараткан Кудай баласын өзүнүн түспөлүндө жана өзүнө окшош кылып жараткан, баласына кудайлык сапат берген. Тиричиликти жараткан Кудай ааламдагы бардык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрүн Адамдын денесинде тең салмактаган, Өзүнүн бир бөлүкчөсүн Адамдан тараган бардык укум-тукумдарда жашай ала турган кылган.

Кудай Адамды тиричиликтин бардык кабатында жашоого жөндөмдүү кылып жараткан, Адамды өзүнөн тараган бардык укум-тукумдарда өзүнүн чыныгы Рухунун бөлүкчөсү менен уланып жашай ала турган кылып жараткан. Кыргыздар Адамды «Адам ата» дешет.

Толук маалымат...

ЖОЛ КӨРСӨТКҮЧ – ПЕРИШТЕЛЕР, КИШИНИН АТЫ, ЖАНДЫН КАЙРАДАН КИШИ БОЛУП КЕЛҮҮСҮ

КРАЙОН – космикалык жандуу нерсе, көп өлчөмдүү жандуу нерсе, жерде киши болуп жашаган эмес. «Эркектик» жана «аялдык» башталышка Кудай кандай деңгээлде болсо, Крайон да ошондой деңгээлге ээ. Крайон кишинин жаратылышын жакшы билгич, ал чексиз сүйүүсү менен жаңы доор жөнүндөгү билимдерди кишилер менен бөлүшөт.

Толук маалымат...

(Глоссарийден үзүндү, автор Тынчтыкбек Койчуманов)

4. Орусчасы «Плотский ум» деген сөз.

Бул сөз кыргыз тилинде колдонулбайт, орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок.

«Жасалма рух» деген сөздүн курамы, ушул «Плотский ум» деген орустун сөз терминин туура түшүнүгүн жана элесин бере алат.

Толук маалымат...