Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Биздин максат – Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндө Жаңы билимди кишилерге берүүгө түрткү болуу.

Окуурмандарга Жаңы заман менен Жаңы доордун талабына жооп берген Жаңы билим сунушталат жана кишилерде пайда болгон өзгөчө жөндөмгө байланышкан кадимки материалдар берилет.

Эзотерикалык макаланы сайтка коюунун баасы: барактын бир бети 10 сом. Кадимки макаланы сайтка коюунун баасы: барактын бир бети 20 сом.

Суроого жооп берүү телефону: (+996 779) 55 70 66;

Окуурмандардын сунуштары менен суроолорун кабыл алуучу электрондук дарек: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.