Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: «Жылуу-Булак» (төртүнчү аңгеме).
Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий
(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).
Жаңы энергия: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясына ачык кат.
Эски энергия: 1. Сасык саясат жүргүзгөн Ош облусунун казысы менен иштеше албайбыз!
2. Мекенди гүлдөт, көтөр, сүй.