Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: «Ата-бабадан калган салт» (үчүнчү аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

Жаңы энергия: Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министри С.А. Раевке ачык кат.

Эски энергия: 1. Дин маданиятын кантип калыптандырабыз?

                           2. Дин таануу же илимий негизде диний билим берүү маселеси.