Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: «Атайын комиссия» (юмор).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Киши жана энергиялардын кыймылы.

Жаңы энергия: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин төрагасы Ч.А. Турсунбековко кайрылуу.

Эски энергия:Сексуалдык каалоосун кармануу эмнеси менен коркунучтуу.