Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: «Мамлекеттик кызматта жаңыча өз ара мамиле» (Аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: «Киши»-нин жаралышы жана «Сүйүү» энергиясы жөнүндө маалыматтар.

Жаңы энергия: Мамлекеттик бийликтин башчыларына жети суроо

Эски энергия: Дин маселесине кийлигишүү.