Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: «Кыз кимге тиешелүү» (Аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Орусча «Дух» деген сөзгө кыргызча түшүндүрмө.

Жаңы энергия:«Жоготулган ойлор»... же аны кайдан издейбиз?

Эски энергия: Байыркы Меке жоголуу коркунучунда.