Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Жоготулган ойлор: « Өлгөн кишини ажы кылуу» (он экинчи аңгеме).

Жерден тышкаркы маалыматтар: Таштардын касиети.

Жаңы энергия: Ата менен коштошуу.

Эски энергия:Өлкөдө аялдар менен эркектердин тукумсуздук белгилери көбөйүп жатат.